tisdag 18 augusti 2009

Arbetsmarknadsåtgärder för Jönköpings län

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin M nu är det så att antalet arbetslösa ökade med drygt 700 personer, varslen minskar men det gör också de nyanmälda tjänster till AF medan nyinskrivna arbetssökande var 1 100, tusentals fler arbetslösa sedan 2008 endast i Gnosjöbygden. Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län är fortsatt svår och minst för ungdomsgrupperna.

Även om allinsens förerträdare i länet tiger så finns det bred uppslutning för att det behövs särskilda utbildningsinsatser för att hantera situationen. Andra åtgärder som efterfrågas brett är tidigarelagda satsningar på vägar och järnvägar. Kommuner vidtar också åtgärder som påverkar de anställda. De senaste dagaran har personalminskningar inom skolan stått i fokus men regeringen skjuter ansvaret vidare ner till kommunerna och deras prioriteringar. Den ofetnliga sektorn behöver idag ett rejält stöd. Men hittills har regeringen låtit skattesänkningar gå före områden som kommunernas kärnverksamhet och samverkan med tillverkningsindustrin för att hantera arbetsmarknadsläget i länet.

Ja, arbetsmarknadsministern, vilka arbetsmarknadsåtgärder planerar regeringen mot bakgrund av den svåra arbetsmarknadssituationen i Jönköpings län. Hur är det med utanförskapet.