måndag 10 augusti 2009

Redovisa skattemedel till privata företag Borg

Den moderatledda regeringen är pådrivande när det gäller privatiseringar även av offentlig omsorg och utbildning. Men regeringen undviker konsekvent att redovisa hur mycket av skattebetalarnas pengar som går förlorade när de försvinner som vinster till de privata ägarna. Det är pengar som i stället borde användas till att utveckla och säkra kvalitén i vår gemensamma välfärd.
Nu ställer jag krav på att finansminister Anders Borg redovisar hur mycket av våra skattemedel som används på detta sätt, medel som fått förlorade för investeringar och verksamhet. Vi behöver såväl siffrorna på bordet idag som prognoser för framtiden. Det handlar såväl om ansvar för helheten i budgeten som transparens av budgeten och att visa på exempel för kommuner och landsting.
Därför ställer jag frågan till finansministern: Vad har finansministern gjort i syfte att offentliggöra redovisningen av skattemedel till privata företag?