måndag 10 augusti 2009

Barosso och Opus Dei

Det ifrågasätts om den nuvarande ordföranden i EU-kommissionen José Manuel Barroso ska få förnyat förtroende. Det är ett viktigt uppdrag för oss som medlemsland i EU men också för medborgarna inom unionen. Och vi väntar på Irlands svar på Lissabon som påverkar också organisationen. Synen på kollektivavtal, ungdomsarbetslöshet är viktiga frågor från valrörelsen för S.Därtill säger S-kvinnor nej till en ojämställd kommission. "Jämställdhet är en grundläggande rättighet inom EU men alltför få kvinnor deltar i besluten i såväl medlemsländerna som i EU:s institutioner. Hittills har ingen kvinna varit ordförande för EU-kommissionen. Det är dags att ändra på det nu! Halva befolkningen kan inte stå utanför beslutsprocesserna. Jämställdheten går för långsamt. S-kvinnors kandidater till Euparlamentet kommer därför att säga nej till en ojämställd kommission."EU påverkar vår vardag men har också möjlighet till inflytande i andra delar av världen. Allt detta ställer krav på såväl politiska prioriteringar, jämställd reprensation men också på granskning och öppenheten inför tillsättandet.Men statsminister Fredrik Reinfeldt har redan uttalat att EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ska väljas om för fem år till. Så jag har förutsatt att Barrosos kopplingar till Opus Dei snarast klarläggs genom regeringens försorg. Förtroendet för EU, demokrati och kvinnors rättigheter kräver transparens om vem som ingår i EU:s yttersta maktsfär. Frågan var vad regeringen ska göra för att synliggöra José Manuel Barrosos kopplingar till Opus Dei. Utrikesministern bollar frågan vidare till Statsrådet Cecilia Malmström som i sin tur skjuter frågan vidare till rådet och Europaparlamentet. Detta trots att regeringen redan gett sitt stöd till Barroso och därmed iklätt sig ett ansvar. Så var det med den öppenheten och transparens. Opus Dei behöver inte oroa sig men det gör inte mig lugnare