måndag 10 augusti 2009

Tillämpning av protokoll 14

Situationen för Europadomstolens ärendebalanser är alarmerande och måste tas på stort allvar.Sverige ratificerade den 17 november 2005 ett ändringsprotokoll 14 till Europakonventionen. Protokollet är en del av ett större reformpaket som antogs under våren 2004, vars syfte är att göra Europakonventionens övervakningssystem effektivare. Jag beklagar att införandet av protokoll 14 därefter har blockerats av Ryssland.Tyskland, Norge, Danmark, Schweiz och Georgien har nu som ett alternativ anslutit sig till en temporär tillämpning av delar av protokollet. Det har däremot inte Sverige. Europadomstolen i Strasbourg skulle välkomna ett beslut om en temporär tillämpning av en nyckelparagraf i protokoll 14 för att ändå möjliggöra nödvändig effektivisering. Men det är då viktigt att Sverige ansluter sig och att en sådan ratificering sker utan fördröjning. Jag skulle även välkomna en diskussion om andra strukturella förändringar som exempelvis två-instanssystem.Men nu krävs att Utrikesministern tar initiativ till att Sverige ansluter sig till en temporär tillämpning av delar av protokoll 14 och därmed möjliggör en nödvändig effektivisering av den hårt pressade Europadomstolen