måndag 10 augusti 2009

Administrativa kostnader för remitteringar

Migrantarbetarna skickar årligen hem enorma summor pengar till sina anhöriga i ursprungsländerna. Den totala summa som skickas tillbaka av migrantarbetare uppges vara tre gånger större än det globala biståndet. För ett land som Somalia ska de pengar som skickas till landet av utlandssomalier vara värda mer än inkomsterna från både bistånd och export. Då kan anhöriga kräva säkra strukturer vid överföring av medel till familjemedlemmar. G 8 satte vid mötet i L’Aquila i juli upp målet att halvera de administrativa kostnaderna för remitteringar. Men det krävs mer för att sätta fokus på tryggheten för den enskilde migrantarbeteren och mottagande anhörig vid remitteringar. Därför fråga jag Finansminister Anders Borg. om och hur regeringen agera i syfte att de administrativa kostnaderna för remitteringar från migrant i Sverige till anhörig i ursprungsland ska halveras?