måndag 10 augusti 2009

Silvio Berlusconis sexistiska beteende

Statsminister Fredrik Reinfedlt besökte nyligen Italien och G8-mötet. Inför mötet hade italienska kvinnliga akademiker gått samman och uppmanat världens "first ladies" att bojkotta G8-mötet. Deras protest riktas främst mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconis och hans "sexistiska beteende". Filippa Reinfeldt M åkte trots detta till Italen där Silvi Berluskoni var värd. Jag instämmer däremot med de kvinnliga akademikerna i att Italiens Primiärminster Silvio Berluskoni uttalar sig sexistiskt. Premiärministern förhåller sig till kvinnors rättigheter på ett sätt som inte heller ligger i linje med Sveriges utrikespolitiska ställningstagande för jämställdhet. I år celebrerar vi dessutom FN kvinnokonvention, CEDAW, 30 år. EU och Europarådet har tagit ställning för kvinnors rätt att inte diskrimineras. Så Belusconis förhållingssätt i dessa frågor avvikter på ett sätt som bör leda till reaktioner från Statsminister Reinfeldt. Att obehagliga uttalande och diskriminering kan kränka individer är illa nog men det är samtidigt politiska budskap som framförs, dessutom av en premiärminister inom EU. Frånvaron av politiska reaktioner kan endast tolkas som instämmande. KD och M har visat sitt stöd till Berluskoni i valrörelser men har tonar ner omfattningen av samverkan innan paret Reinfelds besök i Italien. Statsminister Fredrik Reinfelt, uttala du kritik mot Italiens premiärminister Silvi Berluskoni eller har han ditt gillande