måndag 10 augusti 2009

Mauretanien

Den 3 december anklagade Amnesty den mauretanska regeringen för rutinmässig och systematisk tortyr. Säkerhetstjänsten påstås föredra tortyr som metod när de förhör eller straffar fångar. Amnesty kunde inte fastställa den juridiska grunden för de marockanska säkerhetsstyrkornas närvaro i Mauretanien. Om EU fått detta förhållande klarlagt bör det redovisas. Sedan 2005 har Mauretanien utsatts för två militärkupper; den i augusti 2008 resulterade i att presidenten och premiärministern fängslades. Offentliga demonstrationer av politisk natur har förbjudits. AU upphävde medlemskapet i unionen och bistånd frös inne. Militärregeringen lovade att genomföra fria och öppna val. Nu har val hållits och juntaledaren Aziz har utropats som segrare samtidigt som oppositionens huvudkandidater talar om valfusk. Vi som är intresserad av hur den svenska regeringen har bedömt valet och reagerat på kravet om oberoende granskning av valet väntar fortfarande. En ytterligare fråga är om det frysta bistånden om ca 156 miljoner euro nu kommer att betalas ut.