måndag 10 augusti 2009

Fp tar inte ungas EU-engagemang på allvar

Skolministern, Demokratiministern eller EU-minstern - alla fp - har inte tagit några initativ för att stimulera till skolval!Många ungdomar i Sverige har en möjlighet att den 7 juni i år delta i valet till Europaparlamentet. Vid det senaste valet deltog ca 36 procent av de röstberättigade och i åldersgruppen 18–25 år endast 25 procent. Enligt Ungdomsstyrelsen bidrar tydligt möjligheter att få diskutera politik i skolan till att skapa politiskt intresse och engagemang hos unga.Men inför EU-valet har regeringen inte givit någon instans i uppdrag att arrangera skolval. Därför gör inte Ungdomsstyrelsen eller andra som vi har sett vid tidigare skolval något märkbart för att stimulera till skolval. Men några skolor har ändå valt att arrangera skolval. Denna brist på engagemang för praktisk utbildning i demokrati och folkbildning bland unga är förvånande. Unga väljares engagemang bör tas på stort allvar liksom vår demokrati. EU är en viktig del av detta.