tisdag 31 augusti 2010

Rödgrönt för jämställdhet!

I den nyligen presenterade Rödgröna valplattformen ingår bl.a. S-kvinnors krav om rätt till heltid och barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi lägger politiska pussel för att såväl människors livspussel som ekonomi lättare ska gå ihop.

Vi rödgröna vill även satsa på kvalitetsförbättringar i barnomsorg och skola samt sänka maxtaxan i förskolan.

Under den borgerliga mandatperioden har jämställdheten gått bakåt, enligt riksdagens utredningstjänst har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med 12 800 kronor per år.

De fattiga kvinnorna har blivit fler och särskilt drabbade är kvinnliga pensionärer och ensamstående kvinnor med barn.

Vi rödgröna kräver nu jämställdhetsplaner hos alla företag, bostadsbidrag och underhållsstöd till ensamstående föräldrar ska öka och klyftan i beskattning mellan löntagare och pensionärer ska tas bort.

Reformerna gör att kvinnor i större grad kommer att kunna delta i arbetslivet och att könsdiskriminering med lägre lön, sämre utvecklingsmöjligheter m.m. kommer att minska. Kvinnors rätt till egen försörjning hävdas på så sätt. Och en pusselbit i kampen mot den växande barnfattigdomen föll därmed samtidigt på plats.

En delning av föräldraförsäkring, ja, den principen kommer vi S-kvinnor att fortsätta hävda. Och med en rödgrön regering under Mona Sahlins ledning så ser jag öppningen även för den frågans lösning. Alla tre partierna är också för men det finns ett "hur" att lösa ut. Sedan har även den pusselbiten fallit på plats.

Vi har fått en ny färdriktning mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Sverige och Sveriges kvinnor har rätt att kräva en tydlig riktningsändring bort från den borgerliga politiken med ökade klyftor till en politik för ett mer jämställt och jämlikt Sverige

Välj en rödgrön regering för jobb och jämställdhet!