torsdag 5 augusti 2010

Jag ger Maud Olofsson svar om Vattenfall

Statens ägande av Vattenfall utesluter inte en energi- och klimatsmart politik.

I en debattartikel argumenterar centerns partiledare Maud Olofosson och Annie Johansson för att en utförsäljning av Vattenfall är viktigt för att ge resurser för satsningar på miljövänliga alternativ. Men Maud Olfosson och Annie Johansson är inte ärliga i sina argument när utförsäljning av Vattenfall motiveras med satsningar på miljövänligare energiproduktion. Det vore ärligare att säga som det är; att Vattenfall ska säljas ut av ideologiska skäl. Dagens centerledning och Annie Johansson representerar en ideologi som inte tror på att staten ska äga bolag och har en övertro på marknaden och marknadskrafter.

Vattenfall är ett bolag i statens ägo som genererar stora vinster till den svenska staten, resurser som kan satsas på välfärd och att utveckla alternativa energikällor. Därför är Vattenfall en viktig resurs för den svenska staten. Om Olofsson och Johansson är kritiska till bolagets kärnkraftverk och kolkraft i Tyskland är inte lösningen att sälja ut delar av Vattenfall.

En annan tänkbar lösning vore ju att regeringen gav tydligare ägardirektiv till Vattenfalls styrelse om satsningar på miljövänligare energiproduktion. Det har den borgerliga regeringen, med Maud Olofsson i spetsen som näringsminister, totalt misslyckats med. Så länge hela Vattenfall finns i statligt ägo finns alla möjligheter för regeringen att styra inriktningen av Vattenfalls framtida energisatsningar. Den möjligheten skulle minska om staten säljer ut delar av Vattenfall, som dessutom är ett välskött bolag som går med vinst.

När Vattenfall finns i statlig ägo kan vinster satsas på utvecklingen av förnybara källor för en lång tid framöver, istället för Centerpartiets 10 miljarders satsning på ett nytt bolag. Att staten äger Vattenfall förhindrar inte satsningar på förnybar energiproduktion, utan tvärtom. Staten har större möjligheter att påverka utvecklingsarbetet och därför faller argumentet på sin egen orimlighet.

Jag vet att det går att göra satsningar på framtidens energi med Vattenfall i statligt ägo. Vattenfall utesluter inte en miljövänlig politik. Vi socialdemokrater, tillsammans med våra samarbetspartier, har en energi- och klimatsmart politik. Vår politik är en annan än den borgerliga kärnkraftskramande regeringens. Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. All svensk energi kan på sikt komma från förnybara källor, men då behövs en rödgrön politik.

Carina Hägg på Värnamo.Nu http://värnamo.nu/nyheter/carina-svarar-annie#more-9617