tisdag 31 augusti 2010

Vår regeringsplattform för jobb och välfärd

Just nu presenterar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet den gemensamma regeringsplattformen. Därmed har de båda regeringsalternativen i svensk politik presenterat sina vägbeskrivningar för Sveriges framtid. De leder till två helt olika Sverige.

Och nu är skiljelinjen i svensk politik tydlig. Vägvalet är: Fler jobb och ett Sverige som håller samman eller ett Sverige som drar isär.

Ska vi investera i skola och sjukvård - eller ska vi i stället fortsätta med skattesänkningar som ökar barnfattigdomen?

Vår jobbpolitik investeringar i Sveriges konkurrenskraft.

- Vi vill se 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser

- Vi sänker skatten för småföretagen.

- Vi investerar i infrastruktur och bostäder.

- Vi bryter nedskärningstrenden i skolan, vården och omsorgen – där omkring 25.000 anställda sagts upp.

- Vi investerar i högskolor och universitet.

- Vi genomför en rivstart för Sveriges unga: Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen – att unga människor som behöver komma vidare måste vänta i tre månader på praktik och utbildning – avskaffas omedelbart.

- Vi slopar arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös ungdom.
Och vi går vidare:

- Vi ger besked idag om att ROT-avdraget ligger fast under hela mandatperioden. I vårmotionen utvidgade vi ROT-avdraget med en klimatbonus, och avdrag för totalrenovering av flerfamiljshus som leder till energieffektivisering. Regeringens prognoser visar att det kommer att dröja till år 2014 innan arbetslösheten är tillbaka på samma nivå som under hösten år 2006. Det är åtta år av jobbstopp. Därför krävs insatser mot arbetslösheten under hela kommande mandatperiod.

- Vi inrättar ett Ungdomsavdrag. Och vi ger motsvarande stöd också när man inrättar en praktik- eller traineeplats för en arbetslös ungdom. I vårmotionen slopade vi arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös ungdom. Nu bygger vi vidare på denna stimulans.

- Vi investerar också i ytterligare insatser för bättre arbetsmiljö

- Vi sänker restaurangmomsen . Detta lägger grunden för en inträdesarbetsmarknad för ungdomar och andra grupper som vill etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt avskaffas med denna insats skillnaden i beskattning mellan mat och hämtmat, vilket är rimligt.

- Vi investerar i ökad lärartäthet i skolan, ökad personaltäthet och mindre grupper i barnomsorgen, maxtaxa i hemtjänsten och fria timmar i äldreomsorgen.

- Vi finansierar alla dessa kvalitetsförbättringar genom att säga nej till regeringens stora skattesänkningar.

- Vi presenterar vi idag en generell sänkning av maxtaxan i barnomsorgen. Förskolan lägger grunden för framtida inlärning, och får därmed långsiktiga konsekvenser för utbildning och möjligheter.

- Vi vill bryta den borgerliga bidragspolitik.

Tydliga besked till Sveriges pensionärer:

- Vi avskaffar pensionärsskatten, pension är uppskjuten lön. Politiker ska inte svika sina långsiktiga åtaganden. Då rubbas tilliten i Sverige. Därför ska pensionärsskatten avskaffas under mandatperioden.

Nu står varje väljare inför skiljevägen. Den inslagna skattesänkarvägen ska betalas med fortsatta nedskärningar pcj nya avgifter i sjukvården och i skolan? Hur många ytterligare förlora framtidsutskikteran och hur många fler ska tvingas förlora jobb när skattesänkningar går först. Samhället drar isär

Vi väljer en annan färdriktning, vi väljer fler jobb i stället för ökade klyftor, vi vill bygga ett land som håller samman, ett Sverige att vara stolt över..

Den 19 september gäller det!