tisdag 10 augusti 2010

Infrastruktur-svar till Malin Wengholm (M).

Avreglering av SJ är inte lösningen på bättre infrastruktur

Malin Wengholm (M) skrev ett debattinlägg om hur viktigt det är med ett positivt tänkande. Det kan var viktigt och vi ser båda vikten av att ha en väl fungerade infrastruktur. Men det räcker inte med hurtiga tillrop från Wengholm för att säkra en fungerande infrastruktur. Vi rödgröna har många innovativa förslag och starkare förslag än den sittande borgerliga regeringen.
Den borgerliga regeringens främsta förslag, vilket även Malin Wengholm skriver, stavas ”avreglering”. Det finns exempel på länder där avreglering av järnvägsnätet ökat problemen snarare än löst dem.

Tågtrafik är en verksamhet som präglas av betydande stordriftsfördelar. Forskning och erfarenhet visar att avreglering i sig inte löser några problem. Det troliga är att en avreglering leder till en oligopolmarknad, det vill säga en marknad dominerad av ett litet antal stora aktörer som verkar under svag konkurrens. Den typen av marknader brukar sällan gynna konsumenten.

Avreglering av SJ är inte lösningen på bättre infrastruktur. I det rödgröna samarbetet har vi en överenskommelse om att göra en historisk satsning på järnväg och kollektivtrafik i Sverige. Man får gå tillbaka till det sena 1800-talet och uppbyggnaden av stambanorna för att finna motsvarande investeringar i det svenska järnvägsnätet.

Jämfört med den borgerliga regeringens förslag till åtgärdsplan vill vi öka investeringarna i järnväg och kollektivtrafik med 101 miljarder kronor fram till år 2021. Resenärer har redan märkt höjda avgifter för kollektivtrafiken som följd av regeringens politik.

Jag menar att det behövs kraftigt ökade satsningar på järnväg och kollektivtrafik, av både klimat- och jobbskäl. Sverige måste byggas om och byggas ihop för att klara framtidens utmaningar.

finns infrt på Värnamo.nu http://värnamo.nu/nyheter/carina-svarar-malin#more-10018