söndag 8 augusti 2010

Ambassader är viktiga för näringslivet

Ambassader och konsulat är viktiga för Sverige, för enskilda personer i behov av konsulärt stdö men är även viktiga för vårt regionala näringsliv.

Precis innan valet väljer utrikesminister Carlt Bildt (M) att lägga ner ett antal ambassader och konsulat. Inga kontakter har tagits med oppositionen.

För Sverige och svenska folket är det viktigt med en diplomatisk närvaro i vår omvärld. Genom våra ambassader och konsulat kan Sveriges intressen tas tillvara. Det svenska diplomatiska arbetet har långa traditioner, ett viktigt arbete som måste upprätthållas och vårdas.

Svenska företag har stor nytta av att det finns personal på plats runt omkring i världen som kan underlätta kontakterna och vara ett stöd. För företagen i Jönköpings län har den svenska diplomatiska närvaron stor betydelse. Genom att få hjälp och stöd kan det regionala näringslivets export av varor och tjänster förbättras. På sätt tryggas jobben och välfärden i vår region. När ambasssaden i Angola skulle läggas ner protesterade många företag, bland annat Ericsson som lyckades förhindra en nedläggning.

Kostnaderna för att lägga ned ambassader och konsulat är stora, både ekonomiskt och politiskt. Det är särskilt viktigt att det finns svensk representation i krisområden där det snabbt kan inträffa händelser som ställer krav på svenska insatser.

Generalkonsulaten i Kaliningrad, New York och Kanton lades ner under förra året. Konsulat som för svenska företag hade en mycket stor betydelse då de var etablerade i viktiga expansiva områden.

Samarbetet med de övriga nordiska länderna behöver förbättras och utvecklas. På så sätt kan kostnaderna hållas nere så att vi slipper denna nedläggningsvåg av svenska ambassader och konsultat.