söndag 29 augusti 2010

Äldre politik

S-kvinnor Jönköpings län har lagt fram rapporten "Seniorer är också en Senorita." Ett arbete som fortsätter att vägleda mig i arbetet för att uppmärksamma äldres villkor.

I jämlikhetsdebatten behandlar man ofta frågor som handlar om lika lön, chefsbefattningar, könsneutralisering i skolan, och andra frågor som har den gemensamma nämnaren att de främst angår barn och vuxna. Äldre människors perspektiv i könsfrågor, däremot, är på många sätt frånvarande i den samhälleliga debatten. Med anledning av detta motionerade jag på regeringens proposition för en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg av äldre.

Men regeringen har valt att istället öka klyftorna. Äldreminister Maria Larsson Kd har prioriterat skattesänkningar som motsvarar hela Sveriges äldreomsorg (notera att Sd, som säger sig vilja stödja denna högerpolitik, samtidigt som de pratar äldrefrågor) och hon vill tillsammans med höger-regeringen fortsätta det spåret, valmanifestet är ett Skattesänkarmanifest.

Samtidigt en av framtidens stora utmaningar att kunna utveckla äldreomsorgen är och därför ett av våra viktigaste reformområden.

Kvinnor är såväl vårdgivare som vårdtagare, men kvinnors villkor osynliggörs fortfarande. En majoritet, 70 procent, av den offentliga äldreomsorgens brukare är kvinnor, och mer än 90 procent av personalen utgörs av kvinnor.

Vård- och omsorg ska vara likvärdig för kvinnor och män, och i den här frågan finns många dimensioner. Fortfarande får till exempel många kvinnliga anhöriga bära ansvaret för vård och omsorg av äldre släktingar. Kostnaderna för kvinnors primärvård är totalt sett högre än för män, kostnaderna för läkemedel är totalt högre för kvinnor än för män. Så där fortsätter det,.

Därför menar jag att det är viktigt att även könsskillnader mellan äldre män och kvinnor ska bli föremål för regeringens uppmärksamhet. Fd Kd-ordförande och riksdagsledamot men numera återfinns i EU-parlamentet, Alf Svensson har kallat den egna politiken hjärtlös. Pensionärskatten ska bort.

Vi rödgröna säger nu att äldre, män och kvinnor, enkelt och för max 100 kr per timme ska kunna få den hjälp i hemmet som de behöver. Vi ökar möjligheten för äldre att få hjälp med det lilla extra som sätter guldkant på tillvaron. Äldre förtjänar mat som inte bara är god och näringsriktig utan är vällagad med dofter och smaker som berikar både kropp och själ.

Ökad livskvalitet för äldre:

Vi rödgröna presenterar nu 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen. Det gör vi i stället för att sänka skatterna.

1. Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst.

2. Den som fyllt 75 ska enkelt få hemtjänst.

3. Fria timmar i äldreomsorgen – egen tid. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska kunna ge möjlighet till det lilla extra som sätter guldkant på tillvaron, som att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid.

4. Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten. Vi vill öka möjligheterna för att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Vi ökar kunskaper och ger verktyg för en godare och bättre mat.

5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Stimulansmedel till kommuner för att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Vi är beredda att lagstifta om att äldre par som vill fortsätta bo tillsammans ska få det.

6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet. Programmet omfattar ca 3 000 helårsplatser 2012.

7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska.

8. Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck. Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan 65-74 år. Checken höjs från 300 kronor till 600 kronor.

9. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.

10. Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre. Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre.

11. Höjt bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst. Vi vill höja bostadstilläggets andel av boendekostnaden från 93 till 94,4 procent.

Nu väntar jag på såväl Senioren som Senoritans reaktioner på våra viktiga 11 punkter?