fredag 20 augusti 2010

S-kvinnor kräver verklig valfrihet till barnomsorg

I Värnamo Kommun finns ingen barnomsorg på kvällar, helger och nätter, möjlighet att ställa sig barnomsorgkö tider saknas också. Och i hela landet är det endast 4000 barn inskrivna i förskoleverksamhet på kvällar, helger och nätter trots att andelen LO-kvinnor som arbetar på oregelbundna arbetstider utgör 50 % idag. Men det är inte bara LO-kvinnor som drabbas av barnomsorgens snåla öppettider utan också heltidsarbetande medelklasskvinnor. Allt fler yrken har arbets- och jourtid förlagd till annat än traditionell kontotstid.

S-kvinnor menar att när arbetslösheten når högre siffror än någonsin tillhör ensamstående mammor och kvinnliga pensionärer dem som drabbas hårdast

S-kvinnors kräver att

- Värnamo erbjuder inte föräldrar verklig valfrihet till barnomrsog. Men erbjuder istället val mellan olika drifstformer eller barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. För ensamståedne mammor begränsas därigenom arbetsmarkanden ytteligare. Det finns ett starkt samband mellan kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden och fattigdomen. Var tredje ensamstående mamma är fattig vilket betyder att över 340 000 barn tvingas växa upp i relativ fattigdom. Knappa förhållandena som hänger kvar resten av livet och idag lever nästan en fjärdedel av alla ensamstående kvinnliga pensionärer i fattigdom.

- S-kvinnor kräver också att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Trots den långa jämställdhetskampen betraktas fortfarande mannen som familjeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare. Typiska kvinnoyrken är ofta deltidsarbeten och kommunerna har anpassar öppettiderna på förskolorna efter detta. Nu börjar öppettider anpassats till vinstintressen.

Högerrepartieran i såväl riksdag som Värnamo Kommun driver ivrigt på återtåget från den förskola vi kämpat för att bygga upp. När politiker och privata företag snålar med förskolornas öppettider tvingar kvinnor att gå ner i arbetstid.

S-kvinnors vill även för att de rödgröna ska verka för en laglig rätt till heltid.

S-kvinnor kräver verklig valfrihet till barnomsorg, och sjunger ut för maktskifte!

Vi ställer krav! och sjunger till Astid Tolls sångtexter mellan 12.30 - 1300

Torgmöte lördagen den 21 augusti med S-kvinnor på Flanaden, Värnamo

Med vänliga hälsningar

Carina Hägg
Ordförande S-kvinnor Jönköpings län

Yvonne Andersson Lindholm
Ordförande S-kvinnor Värnamo