lördag 7 augusti 2010

65 år sedan bombningen av Hiroshima

S-kvinnors hemsida http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Aktuellt/Nytt-i-Distrikten/65-ar-sedan-bombningen-av-Hiroshima/

Idag, den 6 augusti 2010, är det 65 år sedan USA fällde en atombomb över Hiroshima. Det var i slutskedet av andra världskriget som USA fällde atombomber över de två städerna Hiroshima och Nagasaki i Japan. Bomberna utplånade städerna totalt och konsekvenserna var förödande för en lång tid framöver. Långt efter bombningarna dog människor i strålskador och än idag är cancer en vanlig dödsorsak i dessa områden.

S-kvinnor har en lång historia som pådrivande för nedrustning och mot spridning av kärnvapen. Vår kamp med Inga Thorsson i frontlinjen var avgörande för att Sverige inte kom att utvecklas till en kärnvapenstat. Frågan var större under kalla krigets dagar då världen upplevde det nukleära hotet mer påtagligt under terrorbalansen mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen. Världsbilden har förändrats radikalt sedan dess men kärnvapenhotet finns fortfarande kvar. Fler länder vill skaffa sig kärnvapen och idag följer världen spänt utvecklingen i Pakistan, Nordkorea, Iran, Israel och Indien. Det gemensamma för dessa regioner är att de präglas av ständiga spänningar och konflikter. Vi riskerar idag en större spridning av kärnvapen och det finns även risk att kärnvapen kan hamna i händerna på terrorister.

Nato är en militärallians där kärnvapen har en stor betydelse. Nato vill förbehålla sig rätten att först slå till med kärnvapen om nödvändigt. Något som S-kvinnor i sig anser vara ett tillräckligt skäl för att Sverige även i fortsättningen ska hållas utanför Nato. Att förhindra spridning är en viktig del av nedrustningsarbetet och för att nå detta måste kärnvapenmakterna omedelbart minska innehavet. S-kvinnors vision är en kärnvapenfri värld. Sverige har varit en viktig och drivande kraft i nedrustningsarbetet historiskt och det är en roll som vi vill återta.

Vi socialdemokraterna har ett ambitiöst tolvpunktsprogram för nedrustning och där finns konkreta åtgärder för nedrustning och icke-spridning. Mona Sahlins tal i Almedalen visade tydligt på ett starkt engagemang. Hotet om förödelse genom kärnvapen finns kvar än idag och frågan om nedrustning är ständigt aktuell. Vi vill driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning och en fullständig avveckling av alla massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska och nukleära. Vi får aldrig glömma händelserna i Hiroshima och Nagasaki och vi måste aktivt och målmedvetet arbeta för en kärnvapenfrivärld.

Carina HäggS-kvinnors talesperson i internationella frågor

se också http://www.utrikesbulletinen.se/ och

http://www.politikerbloggen.se/2010/08/06/34809/