onsdag 18 augusti 2010

Stimulera småföretagande och entreprenörskap

Mitt Sverige jobbar och skapar bästa möjliga förutsättningar för företagandet. Och Värnamo har en stolt företagshistoria. Vår bygd förtjänar större uppmärksamhet och satsningar från en ny regering. Arbetslösheten är idag hög. Under de senaste åren har sysselsättningen sjunkit med motsvarande ca 100 000 jobb. Om vi ska klara att bygga Sverige starkare och mer rättvist behöver fler komma i arbete.

Många av framtidens jobb kommer att växa fram i små företag. Allt fler unga ser framför sig att de skulle kunna starta eget. Det är en utveckling jag bejakar.

Vi vill se ett levande entreprenörskap i hela Sverige. Stödet till kommersiell och offentlig service i särskilt utsatta områden behöver utvecklas.

För ett rikare Sverige behöver vi fler kvinnor och män som vågar vara eldsjälar och satsar som företagare. Politiken ska underlätta för entreprenören att anställa och expandera, administrera, exportera och få tag i kapital. Det ska bli enkelt och tryggt att röra sig mellan företagande och lönearbete.

Jag ska göra mitt yttersta för att detta ska bli verklighet efter den 19 september 2010.

Sex punkter för fler entreprenörer:

1. Avskaffa sjudagarstvånget
2. Sänk arbetsgivaravgiften för småföretag
3. Se över sjuklönekostnaderna
4. Nej till regeringens straffskatt på småföretagare
5. Mer riskkapital
6. Entreprenörskap i hela Sverige

Carina Hägg
Riksdagsledamot (S)

Ikväll, Småföretagare i Värnamo - Verklighet och utmaningar, mellan kl 16-18 hos BR Service Marin och Fritid på Malmövägen i Värnamo. Företagarna berättar om sitt företag, demonsterar produkter samt svarar på frågor.

Välkomna!