tisdag 31 augusti 2010

Låt företagen tjäna pengar på CSR

Säkert finns det många företagsledare som i har en enda fråga i huvudet innan de går till sömns, hur ser mitt företags framtid ut?

Många hoppas ju självklart på ett starkt, lönsamt, innovativt företag med gott renommé hos kunder och allmänheten. Framstående ekonomer var överens om att man kunde räkna med att den nuvarande perioden av svag ekonomisk tillväxt till sist skulle följas av en gradvis ekonomisk återhämtning.

Kriser varar inte för evigt med andra ord. Men hur många företag har inte klarat krisen, på vilket sätt och på grund av Näringsminister Maud Olfossons politik? Hoppas att forskning framdeles kommer att lyfta fram hur högerpolitiken drabbat företagande och därmed jobben.

Och när regeringen valt att avreglera och minska tillsyn för jordbrukssektorn slår det också mot näringar som pälsfarmning, grisproduktion och vi kommer att få höra om än som fler exempel där regeringens politik får råda. Sedan har vi bärplockareländet som regeringen också har kokt ihop till en osmaklig sylt och passiviteten är påtaglig för en mineralstrategi. Jag tror att ett rimligt mått av regler som stödjer näringar att ta sitt ansvar utan att vara förlorare i en tuff konkurensens är bra för såväl företgare, jobben som konsumenterna.

Jag anser att CSR, Corporate Social Responsibility, eller företagens samhällsansvar på svenska, är en het och självklar intressant del detta sammanhang. Enligt min mening har företag inom alla branscher en gyllene möjlighet att vinna förtroende hos investerare, kunder och allmänheten. Det genom att visa på att de genom socialt ansvarstagande har en hållbar strategi för hur man kan tjäna pengar och ge en god avkastning till sina investerare.

Arbetet med en internationell standardisering vad gäller socialt ansvarstagande fortgår. Även om det är ett icke bindande dokument syftar det till att skapa standardiserad vägledning för hur arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas. Avsikten med vägledningen är att underlätta för organisationer av alla slag att etablera, införa och förbättra sitt sociala ansvarstagande så att det kan bidra till att förbättra arbets- och livsvillkor för människor. Här kommer frågor som etik, sociala förhållanden, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och miljöpåverkan i fokus. Standarden ger också bättre möjlighet att jämföra olika organisationers arbete med socialt ansvarstagande.

Socialt ansvarstagande för företag ska löna sig. EU gemenskapslagstiftning kan se till att företag som på frivillig basis ansluter sig till denna standard ska gynnas när olika stödpaket ska delas ut till krisdrabbade företag. Sverige ska här vara pådrivande.

Det är nu i de svåra ekonomiska situationerna som finns i EU som en hållbar politisk lösning kan föra fram ett viktigt budskap till företagen, nämligen, att de folkvalda är alltid beredda att ta sitt ansvar så länge företagen gör detsamma när det gäller de frågor som är viktiga för medborgarna. Samma medborgare som också väljer oss politiker och som betalar för diverse stöd med dina skattemedel. Sveige kan bättre och kan bli rikare.