fredag 13 augusti 2010

svarar Malin Wengholm M och Annie Johansson C

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att ha ett arbete av många orsaker, men för att minska arbetslösheten och utanförskapet måste det drivas en effektiv politik som tar problemet på allvar. Annie Johansson (C) och Malin Wengholm (M) är båda representanter för den borgerliga regering som styrt landet i snart fyra år.

I valet 2006 lovade de borgerliga partierna fler jobb och minskat utanförskap, men resultatet är det motsatta. Utanförskapet har ökat och arbetslösheten är en av de högsta i Europa, inte minst ungdomsarbetslösheten. Den moderatledda regeringen har haft större fokus på att försämra den ekonomiska tryggheten för den som är i utanförskap, snarare än att bekämpa grundproblemet. Otrygghet och ökade klyftor skapar inte fler jobb.

Vi socialdemokrater har en bättre politik för att bekämpa arbetslöshet och utanförskap. Vi vet att varje arbetad timme behövs för att vi ska kunna utveckla det välfärdsamhälle som Sverige ju fortfarande är, trots nuvarande regerings iver att avveckla den. För att minska utanförskapet måste vi investera brett för att få sjukskrivna tillbaka i arbete och investera så att löntagare som förlorar jobbet får ett nytt jobb inom en ny bransch, kanske på en ny plats och med nya, högre kunskapskrav. Det krävs en aktiv utbildningslinje som ger människor hopp och framtidstro.

Vi har tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet presenterat ett brett program med fler utbildningsplatser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, komvux, kvalificerad yrkesutbildning och högskola. Det är vägen bort från dagens situation, där var femte rekryteringsförsök misslyckas, samtidigt som vi har massarbetslöshet.

Den moderatledda regeringens hetsjakt på de sjuka måste upphöra. Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Vi vill stärka individens rättigheter och införa en individullt utformad handlingsplan med de aktiva insatser som behövs. Vårt förslag innebär att krav på individen att vara aktiv alltid ska åtföljas av motsvarande rätt till aktiva individanpassade insatser.

Jag vill se ett annat samhälle än den borgerliga regeringen. Centerparitet och moderaterna tycks tro att utanförskapet minskar genom otrygghet och ökade klyftor. Efter fyra år av borgerligt regeringsinnehav ser vi att den politiken inte fungerar. Jag är övertygad om att vår bygd förtjänar större uppmärksamhet och satsningar från en ny regering och jag ska göra mitt yttersta för att det ska bli verklighet. Det blir alltmer tydligt att Sverige behöver en ny politik, och politiker som tar Sverige till full sysselsättning

pubicerat i Värnamo Nyheter och http://värnamo.nu/nyheter/hagg-svarar-annie-och-malin