onsdag 11 augusti 2010

Svar till Johansson (M) om nedrustning

Skriver i Värnamo Nyheter - Jag vill åter placera Sverige i täten för nedrustningsarbetet.

Det finns stora skillnader mellan min och Bengt-Anders Jonansons (M) säkerhets- och försvarspolitik politik. Vi rödgröna har gett besked i den viktigaste säkerhetspolitiska frågan, vi säger nej till medlemskap i Nato. Och jag vill till skillnad från Bengt-Anders Johansson åter placera Sverige i täten för nedrustningsarbetet. Regeringen har valt att förhålla sig helt passiv i frågor, som är av stor betydelse för vår gemensamma framtid. Den internationellt mycket uppmärksammade Blix-kommissionen har helt lagts åt sidan av den borgerliga regeringen. Regeringens brast i agerande i Nuclear Suppliers Group när USA och Indien kom överens om samarbete i nukleära frågor trots att Indien inte undertecknat ickespridningsavtalet, NPT. En överenskommelsen många ansers ha underminerat ickespridningsavtalet, NPT. Och som delegat till NPT-konferenseni år kunde jag åter notera frånvaron av svenska iniativ.

Under det svenska ordförandeskapet 2001 var den socialdemokratiska regeringen drivande i arbetet med att ta fram en handlingsplan i EU för arbetet mot massförstörelsevapen. Flera andra länder har sedan under sina ordförandeskap följt upp detta arbete. Under den borgerliga regeringens ordförandeskap i EU hösten 2009 utmärkte man sig genom sin brist på initiativ. Och regeringen avstod under EU-ordförandeskapet från att driva på för en gemensam EU-hållning mot klustervapen.

Och det har varit sorgeligt att följa utrikesminister Bildts nedlåtande inställning till den norska regeringens arbete för ett internationellt förbud mot klustervapen. När avtalet mot klustervapen efter hårt norskt arbete väl var på plats tvekade den borgerliga regeringen länge innan man till slut undertecknade avtalet. Idag hör Sverige fortfarande till de länder som inte ratificerat avtalet tillsammans med bland andra Ryssland och Kina. Och Sverige har klusterbomben Bombkapsel 90 i sin ägo. Försvarsmaktens hemsida säger att "Vapnet är en viktig del i Försvarsmaktens förmåga att bekämpa markmål." Något som jag och Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, tvingades konstatera i Värnamo Nyheter. Inga tydliga signaler har heller getts om att avveckla dessa grymma vapen som åstadkommer svåra skador på människor och mark. Ett faktum som Johansson försöker vifta bort.

Sverige kan ta nya initiativ för att arbetet för nedrustning och ickespridning ska kunna bli ännu intensivare. Ett exempel är att i samråd med likasinnade stater föreslå att sonderingar inleds för att undersöka förutsättningarna för en internationell konvention om ett fullständigt förbud mot kärnvapen. Socialdemokraterna och en rödgrön regering kommer att göra skillnad - Sverige ska åter arbeta aktivt för nedrustning. Men den moderatledda regeringens politik stavas idag ensidigt förberedelser för ett svenskt Natomedlemskap.

Carina Hägg S ledamot i Utrikesutskottet

PS För övrigt byter Marit Pauslsson Fp sida just när Ryssland varnar för radioaktivt nedfall till följd av de bränder som så svårt drabbat landet DS