tisdag 3 augusti 2010

Tolgfors felaktigheter om Eksjö garnison

Dra tillbaka den felaktiga rapporten Sten Tolgfors.

Moderaternas påstår genom den sk rapport som Försvarsminister Tolgfors presenterade i dag att en rödgrön regering kommer att genomföra besparingar på försvaret med sex miljarder om året under nästa mandatperiod. Alltså fyra miljarder mer än vad vi redovisar vi vårt gemensamma budgetförslag. Moderaterna räknar då bland annat in effekter av bland annat höjd arbetsgivaravgift för unga och kilometerskatt.

Med dessa beräkningar som grund startar de nu en kampanj runt om i landet på temat "Rädda försvaret" där man också lokalt kommer att hävda att Eksjö regemente kommer att läggas ner med en rödgrön regering.

Även om regeringen har behov att skyla över sina misslyckande, fd Försvarsminister Odenbergs uppmärksammde avgång mm så ursöktar inte det en felaktig rapport. Och det vore allvarligt i sig om Sverige har en Försvarsminister som inte förstår hur en statsbudget fungerar.

Att försvarsmakten kompenseras i vår budget på samma sätt som alla andra myndigheter fullt ut för de skatteförändringar som ökar deras kostnader är lätt att ta till sig i för andra läsare.

Jag var själv på plats i Sälen under Folk och Försvars konferens när företrädare för oss rödgröna presenterade en gemensamma försvars- och säkerhetspolitik. Det var lika uppenbart att de blå inte hade räknat med att vi skulle komma överens som det var för oss att vi skulle nå fram till en uppgörelse.

Och vi kommer att fortsätta stödja omvandlingen av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till ett modernt insatsförsvar. Så väljarna har fått besked om inriktning, satsningar och besparingar. Och jag är nöjd med att vårt tydliga besked, Sverige ska inte gå med i Nato.

Nu försöker regeringen skrämma boende i Eksjö och inpendlare till regementsstaden på Småländska Höglandet.

Men vi står för en trygg försvarspolitik. Det är viktigt att komma ihåg att högeralliansen inte kan ge gemensamma svar på de mest grundläggande frågor om försvarets framtid. Det finns stora interna konflikter både när det gäller resurstilldelning, synen på Ryssland och medlemskap i Nato. Allt medan vi rödgröna i god tid lämnat tydliga besked på dessa punkter.

Vi socialdemokrater har länge varnat för att ett yrkesförsvar med många anställda yrkessoldater riskerar att bli kostnadsdrivande. Därför har vi redan lovat att skyndsamt utreda och se över frivilligheten om vi vinner valet. Högerregeringen hafsade igenom ett system som ännu inte är helt utrett.

Precis som regeringens egen utredning anger (Dir 2010:45) ser vi möjlighet att effektivisera försvaret med två miljarder kronor utan att försämra vår försvarsförmåga. Vi har redovisat varje krona var och hur detta ska ske. Och det drabbar inte Eksjö i Jönköpings län eller andra orter eller förmågor som Moderaterna nu försöker skrämmas med.

Sanningen blev idag den första förloraren i valets Moderata försvarsdebatt.