tisdag 10 augusti 2010

Ansvar för den kvalificerade industrin

Det är ett nytt Sverige som växer fram, gamla jobb byts mot nya när globaliseringens tar oss allt längre in i framtiden. Vi har i Sverige sedan 70-talet sett en halvering av antalet anställda inom industrin samtidigt som tjänstesektorns utvecklas och när 8 av 10 jobb växer fram i denna bransch är det lätt att glömma den synergi som behövs mellan kvalificerad industri och tjänstesektorn. För oss politiker är det viktigt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och när nu den borliga Alliansregeringen sjunger tjänstesektorns lov tappar man helt bort industrin i sin iver att skapa en bidragsberoende hushållsnäratjänstesektorer som Maud Olofssons fantasi inte kan se några gränser för.

När Almega och Unionen gör en analys av dagens tjänstesektor är omkring 350 000 arbetstillfällen inom tjänstesektorn beroende av leveranser till industrin. Ser vi på den industriella produktionen kan vi också se att den kompletteras med allt mer tjänster och ökat kunskapsinnehåll. Vad vi nu behöver är att utveckla en modern modell för att stärka konkurrenskraften och samverkan mellan näringsliv, stat och akademin. Att likt dagens borliga allians regering frånhända sig uppgiften och ansvar bidrar bara till att försvaga svensk konkurrenskraft och därmed vår arbetslinje. Alternativen i svensk politik har sällan varit tydligare. Vi föreslår 5 miljarder i en riskkapitalfond för att stäkra svensk tillväxt. Och vi föreslår 400 miljoner i medel för branschprogram där näringsliv, akademi och stat tillsammans kan skapa morgondagens arbetstillfällen, alliansen för RUT föreslår mer hundpassning.

En modern svensk arbetslinje är ett synliggörande av vår kvalificerade industri och dess samspel med den framväxande tjänsteekonomin.

publicerat i http://www.hogland.nu/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=8&Itemid=51 och Jönköping.nu samt Finnveden.nu