onsdag 1 september 2010

Kreativitet för ett framgångsrikare Sverige

Den rödgröna Valplattformen är precis det som nu behövs för företagandet. Vi vet att det är i de små och medelstora företagen som framtidens jobb växer fram. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas.

Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Med nya aktiva investeringar - för nya jobb, för trygga jobb och för gröna jobb ska vi möta
jobbkrisen som drabbar våra kommuner. Företagande har sargats av högeralliansens politik med hög arbetslöshet och utflyttning från Höglandskommuner som följd.

Jag vill se ett sprudlande näringsliv och gläds därför över att vi vill inrätta nnovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor. Vi har identifierat att ett forskningsavdrag skulle vara betydelsefullt för Sveriges framtida konkurrenskraft. Vidare vill vi för att förenkla företagarnas vardag skapa en Onestop tillståndsportal och förbättra företagens möjligheter att själva välja karenstid i sjukförsäkringen. Samt stärka tillgången på riskkapital genom att också inrätta en riskkapitalfond.

Vår bygd men också hela Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och
förutsättningar. Redan 2011 och 2012 vill vi sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa. Vi rödgröna har också som reformambition att under mandatperioden sänka restaurangmomsen, givet att det finns ett varaktigt reformutrymme. Om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår kommer vi att gå vidare med ytterligare lättnader för småföretagen. Det kan handla om sänkningar av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag.

I Jönköpings län har drabbats hårt av företagskonkurser under mandatperioden. Det var särskilt de mindre företagen som drabbades av regeringens passivitet. Samtidigt med denna utveckling har småföretagen kommit att spela en allt större roll för jobben. Regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för småföretagare har knappast underlättat. Att regeringen misslyckats med att genomföra regelförenklingar för företag under sina tre år vid makten är ett faktum. Och att se den skyhöga ungdomsarbetslösheten som en fråga om LAS visar upp en tomhets politik under högerretoriken .

Och jag vill bort från högeralliansens bidragslinje. I åtta av tio kommuner fortsätter försörjningsstödet att växa, vårdnadsbidrag pressas fram och allt fler unga förtidspensioneras, för att peka på några områden. Regeringen bekämpar statistiken istället för arbetslöshet och barnfattigdom. Väljarna förtjänar en ny färdriktning för jobbens skull.

Och ett kreativt Sverige behöver ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Innovationer kräver kreativitet. Nya satsningen på kulturen som maxtaxa i kultur- och musikskolan och att återinföra succén med fri entré på statliga museer är också i förlängningen något som kommer företagandet och jobben till godo.

Ett kreativt län ger ett framgångsrikare Sverige

CARINA HÄGG (S)
Riksdagsledamot

http://hoglandsnytt.se/?n=17598
Ett kreativt Högland för framgång