måndag 13 september 2010

Socialt ansvar gör företag framgångsrika

Skriver i Tidningen Broderskap idag måndagen den 13 september att: Flera stora internationella undersökningar både i USA och i Europa visar på att konsumenter och anställda förväntar sig allt större socialt ansvarstagande av företagen. Tack vare informationssamhället är konsumenterna mer medvetna om bakgrunden till de produkter och tjänster som köper.

CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska företagens sociala ansvar kallas idén om att företag ska ta ett samhällsansvar när de investerar och producerar runtom i världen. Ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och satsningar i värdländernas sjukvård och skolsystem är några av de mest centrala delar av idén.

Länge har det varit helt frivilligt för företag att redovisa sina CSR-insatser och de företag som har följt riktlinjerna har mer och mer insett att även marknaden har ett intresse och plats för ansvarstagande företag.

Den internationella standardiserings organisationen ISO håller på att ta fram globala riktlinjer för socialt ansvarstagande. Det har kallats för världens största standardiseringsprojekt, standarden som ska ta fram globala riktlinjer för socialt ansvarstagande kallas för ISO 2600.

Jag väntar med stor glädje på att se många svenska företag som väljer att ansluta sig till standarden när den slutliga versionen finns tillgänglig i slutet av året. Jag har personligen både läst om och talat med företagare som berättar om vikten av att företag tar sitt sociala ansvar vid stora viktiga upphandlingar och att många avtal aldrig hade undertecknats om företaget inte visat på en klar redovisning av sitt sociala ansvarstagande.

Det är också glädjande att inte bara vinstmaximering diskuteras numera när stora företag presenterar sina redovisningar. Företag som vill göra affärer i socialt drabbade områden vänder sig allt oftare till olika organisationer för råd och samtal om hur de ska gå till väga för att inte affärerna ska bidra till människors lidande och att tex. diktaturer gynnas.

Socialt ansvar är helt enkelt en god affärsidé som hittar mer och mer sin plats i kärnan inom olika branscher. Det ör dock oerhörd viktigt att i dessa valtider visa företagarna om vikten av socialt ansvarstagande. Att från politiskt håll lova stöd till ansvarstagande företag har jag personligen varit engagerad av under min mandatperiod.

Jag tror nämligen på idén om att det både går att göra goda affärer och samtidigt göra en insats för våra medmänniskor och jag tänker fortsätta med att kämpa för det. Både konsumenter och företagare kan med rätta politiska åtgärder vara vinnare på ett humanare och mer hänsynstagande marknad.

Carina Hägg