torsdag 2 september 2010

Besökte bilprovningen i Gislaved

"Jag besökte Bilprovningen i Gislaved torsdagen den 2 september. Besöket var angeläget av flera skäl, men huvudorsaken till besöket var att den 1 juli avreglerades bilbesiktningen i Sverige. Bilprovningen fick konkurrens av privata aktörer. Kostnaden för en bilbesiktning i Sverige idag är den lägsta i Europa och det finns farhågor att priserna kommer att öka efter avregleringen. I Finland exempelvis steg priserna med 270 procent efter en avreglering av bilbesiktningen. Det finns om jag ser det anledning att vara kritisk mot avregleringen."

Men först vill tacka alla er på Bilprovningen i Gislaved för ett bra besök. Även om även jag har besiktigat en privat bil, bemötts bra, fått svar på frågor och bjudits på en mugg kaffe så finns så mycket mer att ta del av. Så när jag nu kom i studiesyfte som riksdagsledamot fick jag en bredare bild och en djupare kunskap om verksamheten. Något som är nyttigt att ha med sig in till höstens arbete i riksdagen.

Vi bör vara obeservanta på en utveckling mot nära band mellan försäljning, service, reservdelar och myndighetsutövningen kontrollbesiktning.

Det är inte en öpping för innovativa entreprenörer, småföretagare. Nej, här gäller de stora elefantern från Finland, Tyskland och Danmark.

När världens effektivaste bilprovning privatiseras, och många underar varför. Vi ser
en privatiseringsvåg skölja över Sverige och nu kom turen till bilprovningen.

Dessutom tvingas myndigheter som påverkar förutsättningarna att med hast och utan tillräckliga medel för omorganisera. Och de ska klara omställingen utan att verksamheten drabbas. Transportstyrelsens problem är väl kända men är ett resultat av regeringens hafsiga politik.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) har medgett att priserna kommer att öka kraftigt och erfarenheterna från andra länder visar både att priserna per besiktning ökar, men även antalet underkända fordon.

Liskom att tunga remissinstanser pekar på att antalet provstationer utanför i glesbygdslän som Jönköping riskerar att minska. Anläggningen i Sävsjö med verksamhet ser jag däremot i dagsläget inget hot mot.

I Bilprovningens kundenkät från den 31 augusti 2009, uppgav 94 procent att de var nöjda med sitt besök på provstationen. Sverige har Europas lägsta besiktningsavgifter och Svensk bilprovning erbjuder ett finmaskigt nät av provstationer som garanterar en god tillgänglighet i alla delar av landet.

Regeringen låter ideologin gå före en pragmatisk inställning för det gemensammas bästa.

Lena Hallengren har sagt -Innan man privatiserar statlig verksamhet måste man kunna slå fast att det finns förutsättningar att skapa den sunda tävlan om kunderna som driver ner priserna och ökar utbudet. Bilbesiktningen är obligatorisk. Som bilägare kan du inte strunta i att besikta din bil med mindre än att den beläggs med körförbud.

Vi vet att ocskså de internationella erfarenheterna avskräcker. Priserna för att besikta sin bil är 50-100 procent högre i de europeiska länder som valt att avreglera fordonsbesiktningen.
Tittar man till exempel på Finland som har privatiserat sin bilprovning, har kostnaden ökat med hela 70 procent. Skulle man översätta detta till svenska mått skulle besiktningspriset öka från dagens 300 till 520 kronor. Antalet underkända bilar har stigit från 19 procent till 28 procent. Det är en ökning på 50 procent!

Kombinerar man obligatorisk besiktning med fåtalskonkurrens blir resultatet per definition kraftigt ökat pris. Detta är något som inte ens Åsa Torstensson själv förnekar. I en intervju med SvD Näringsliv den 23 juli gav hon svaret att "det kan säkert gå upp".

Såväl Konkurrensverket som Statskontoret och motormännen är kritiska i sina remissyttrande. En nykter analys visar alltså följande: Priserna kommer att stiga kraftigt, tillgängligheten till bilprovningen kommer att minska i glest bebyggda områden och det finns en uppenbar risk att antalet omotiverade underkännanden ökar.

Det saknas uppenbarligen sakliga argument för en avreglering av fordonsbesiktningen. Så varför väljer regeringen - mot allt förnuft - att gå vidare? Det handlar uppenbarligen om att fullfölja en mycket konsekvent linje som har sin närmaste motsvarighet i järnladyn Margaret Thatchers privatiseringskampanj i 1980-talets Storbritannien. Järnvägen och apoteken är ute på marknaden och nu har turen kommit till Europas mest effektiva bilprovning.