lördag 4 september 2010

Våra företagarförslag är fullt finansierade,

Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Arbetsgivaravgiften sänks 2011 med 2 procentenheter och år 2012 sänks arbetsgivaravgifterna sammanlagt med 6 procentenheter. Ett litet företag med 3-4 anställda får därmed en sänkt kostnad om cirka 50 000 kronor, vilket på kort sikt skapar förutsättningar för fler jobb i dessa företag.

Vi sänker också kostnaderna för att anställa unga arbetslösa. Även egenföretagares socialavgifter kommer att sänkas.

Ska jag vara förvånad, men moderaterna har drivit genom flera komplicerade regleringar som ensidigt drabbat småföretagarna. Varför lovade moderater, centerpartister, kristdemokrater och folkpartister guld och gröna skogar till landets småföretagare. När de i regeringsställning inte har lyckats att på en endaste punkt tillgodose företagarnas behov. Vad är då det blå lagets vilja?blå dunster igen eller? Den frågan hänger även efter dagens debatt i Smålandsstenar mot Bengt-Anders Johansson (M) i luften.

Det vi istället vet är det har kommit till fler regleringar och större ansvar har lagts på det lilla företagaren att tillgodose särintressernas lobby. Vi ser tex hur bankernas avgifter för kortköp fått höjas opropotioneligt samtidigt som ägaren till en liten tobaksaffär får ta alla kostnader för att kunder ska få fortsätta att betala med kort. Det är väl ingen småföretagrvänlig politik!

Moderaterna har också sett till att småföretagarna fått finasiera sin egen sjukdom när ni nyligen införde sjudagarstvånget. För en liten bageri kan sju dagar av egenfinasierad sjukfrånvaro tillsammans med inkomstbortfall få stora konsekvenser. Men det var inget som moderaterna ens har brytt er om eller ens diskuterat innan ni klubbade genom förslaget eller hur?

Och så har vi sjudagarstvånget för småföretagare som blir sjuka. Jag vet att företagare för det mesta inte ber om så mycket av statlig inblandning i deras verksamhet för de är övertygade om att de själva vet bäst hur man sköter affärer och driver verksamhet. Men varför ska vi slå undan benen på de som ofrivilligt inte kan försörja sig själva under en tid på grund av sjukdom?

Det är vi socialdemokrater som tydligast av alla föreslagit, men också tänker driva genom skattelättnader för småföretagare.

Samtidigt som vi kommer att slopa sjudagarstvånget. För vi väljer att priotera småföretagarna i vår budgetpolitik (inte bara i retorik) Vi kommer att tillgodose deras behov på ett sätt som den moderatledda regeringen uppenbarligen inte klarat av de sensate fyra åren!

Jag vill bara påminna om hur lite de borgerliga har utfört till småföretagarnas fördel. Under de senaste fyra åren har mycket hänt till några gruppers fördel men bortsett från ett par nya regler, om enklare momsredovisning och slopad revisionsplikt (banker mm börjar nu ställa detta krav) så märks ingenting av allt det som hade lovats från de borgarligas sida till landets småföretagare.

Nu gäller det för småföretagarna att blicka framåt och fundera över vilket regeringsalternativ som gynnar de mest. Våra rödgrönas förslag om företagarnas villkor är fullt finansierade.

och tack alla trevliga vänner och sympatisörer i Smålandsstenar!