torsdag 9 september 2010

Nalin Pekgul besöker Jönköping 10 sept

Nalin Pekgul, S-kvinnors förbundsordförande besöker under fredag fm Gnosjö. Och senare den 10 september besöker Pekgul Jönköping. Hon kan redovisa en tydlig riktningsändring för politiken, den Rödgröna valplattformen omfattar bl.a. S-kvinnors krav om rätt till heltid och barnomsorg på obekväm arbetstid. Satsningar på kvalitetsförbättringar i barnomsorg och skola samt sänka maxtaxan i förskolan och säger nej till vårdnadsbidrag.

Och vi kräver jämställdhetsplaner hos alla företag, bostadsbidrag
och underhållsstöd till ensamstående föräldrar. Reformerna gör att kvinnor i större grad kommer att kunna delta i arbetslivet och att könsdiskriminering med lägre lön, sämre utvecklingsmöjligheter m.m. kommer att minska.

Regeringens politik har lagt in backen. och de fattiga kvinnorna har blivit fler och särskilt drabbade är kvinnliga pensionärer och ensamstående kvinnor med barn. S-kvinnor kräver en politik för ett mer jämställt och jämlikt Sverige.

Välkomna till att lyssna till Nalin Pekgul vid gårdsmöte på Rosenlund/Ekhagen kl 18.00 i morgon fredag.