söndag 12 september 2010

Jag står upp för ensamstående låginkomsttagare

Det pratas ofta om att livspusslet är svårt att få ihop. Pengarna och tiden räcker allt som oftast inte till. Ensamstående föräldrar är en grupp som har det särskilt tufft ekonomiskt. Många av dem är kvinnor. Deras pussel är näst intill omöjligt att lägga.

Jag kämpar för jämställdhet, och har länge slagits för kvinnors frågor och är bland annat ordförande för S-kvinnor i Jönköpings län. Och menar att både ensamstående föräldrar och deras barn har drabbats hårt av den förda politiken och kräver en rad förbättringar.

- Idag syns inte fattigdomen så tydligt utanpå, men den finns där, barn försvarar gärna sina föräldrar intill sin egen skadlighet.

Vi ser idag att många föräldrar som exempelvis inte har råd att köpa glasögon till sina barn. Något som resulterar i att de lätt hamnar på efterkälken i skolan. Det finns även föräldrar som drar sig för att gå på föräldramöten då de vet att att det kommer att diskuteras frågor som innebär utgifter som de inte har råd med. Det är inte så kul att säga inför alla andra föräldrar, eller hur?

Nu krävs det en rad insatser för att förbättra utsikterna för de ensamstående föräldrarna.

Socialdemokraterna vill bland annat höja underhållsstödet, flerbarnstillägget och bostadsbidraget för ensamstående, något som hon tyckte är ett steg i rätt riktning.

Barnomsorg på kvällar, helger och nätter jag menar att en av de viktigaste problemen som måste lösas är rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Och vill poängterar att det är många kvinnor inom låglöneyrken som jobbar på kvällar, nätter och helger.

Ensamstående föräldrar tvingas tacka nej till arbete för att de inte lyckats lösa barnomsorgen. Det måste gå att kombinera föräldraskap med arbete. Och det finns exempel i Jönköping som visar att det är möjligt. Kommunen startade på S iniativ barnomsorg även på kvällar och nätter för några år sedan. En av dessa enheter besökte jag och Eva Swedberg tillsammans med S-kvinnors Förbundsordförande Nalin Pekgul nyligen. S-kvinnor vill lagstifta för nattis.

För att få bukt med problemet mer generellt vill Socialdemokraterna att det ska finnas en flexibel barnomsorg tillgänglig i hela landet. Man vill införa ett riktat stadsbidrag som ska stimulera mer flexibla barnomsorgslösningar.

Trettio timmar på förskolan:

En annan viktig insats som Socialdemokraterna vill genomföra är att erbjuda barn till arbetslösa föräldrar 30 timmars förskola, istället för de 15 timmar som erbjuds idag. Förslaget handlar först och främst om att barnen ska ges möjlighet till den pedagogiska verksamheten, men även om att den arbetslösa föräldern ska ges bättre förutsättningar att planera och genomföra sitt arbetssökande.

- Vi måste ge dem som står utanför arbetsmarknaden goda förutsättningar att söka jobb, det är mycket tidskrävande.

För att förslaget ska kunna genomföras vill Socialdemokraterna tillföra mer resurser till barnomsorgen, bland annat för att anställa fler pedagoger.

Socialdemokraterna vill:

- Att det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid- Att vårdnaden av sjukt barn ska bli mer jämställd- Höja underhållstödet för ensamstående föräldrar- Höja flerbarnstillägget med 50% för ensamstående föräldrar- Höja bostadsbidraget för ensamstående föräldrar