fredag 17 september 2010

Omställningsbidrag för miljöns skull

Under valrörelsen har jag haft möjligheten att de studera den undangömda avloppsfrågan. Enligt beräkningar från bl.a. Naturvårdsverket finns idag över 400 000 miljöfarliga avlopp runt om landet.

Och jag frågar mig hur många tusen det finns i just vårt län. Undermåliga avlopp som dagligen bidrar till miljöfarligt utsläpp direkt ut i sjö- och havsvattnet. Inte minst drabbas Östersjön, som är en av världens mest hotade hav. Dåliga avlopp är en av de viktigaste orsakerna till att näringsämnen läcker ut i Sveriges insjöar och bidrar till algblomning och syrebrist som gör att växter och djur försvinner sakta men säkert. Samtidigt går kommunernas miljö- och hälsoskyddschefer på knäna eftersom det helt saknas resurser för att ta itu med denna enorma miljöfara inom överskådlig tid.

Tills skillnad mot mycket annat kan räddningsauktioner för våra hav och insjöar inte vänta. Läget är akut men ingenting hörs från den borgerliga regeringen.

Å andra sidan har näringslivet tydligt signalerat att den privata sektorn kan och vill bidra till att vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sverige stod inför ett liknade utmaning i slutet av 80-talet då jordbrukssystemet i Sverige bidrog till oproportionellt stora utsläpp. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade att införa ett treårigt omställningsbidrag till de lantbrukare som valde att ställa om till alternativ odling. Varje jordbrukare som nappade på den frivilliga och miljövänliga modellen fick ca 700 - 2900 kr per hektar och år under omställningen.

Stödet blev en succé som bidrog till en total modernisering av det svenska jordbruket som blev miljövänligare och konkurrenskraftigare samtidigt. Jag är övertygad om att samma riktade insatser är möjliga och fullt genomförbara med en ansvarstagande regering som prioriterar miljön. Förutom de stora miljömässiga vinster som omställningsbidrag innebär kommer även näringslivet att gynnas som kan anställa och bidra till ökad välfärd för Sverige.


För övrigt:

OBS Bara i Gnosjö där jag nyligen studerat frågan finns 800-900 miljöfarliga avlopp som påverkar dricksvattnet och närmiljön". I min hemkommun Värnamo beräknas 2/3 av de 2500 enskilda avloppen vara uppenbart dåliga eller med tveksam rening. Och jag frågar mig hur många nedsynta avlopp det finns i vårt län.

se också http://jnytt.se/nyhet/35086/omstallningsbidrag-for-miljons-skull eller Höglandsnytt.se