fredag 10 september 2010

Stig Claesson Kd avvisar dialog

Svenskt Näringslivs Urban Bäckström agerar för att stoppa S-politikers möta med företagare i Jönköpings läns komuner. I samma styrelse ingår även Thord Sandahl, Uno Petersson, Annelie Petersén och Susanne Holm, alla från Jönköpings län.

Men bakom detta beslut om att stoppa kontakter mellan politiker och företagare står även riksdagskandidat Stig Claesson (Kd).

Deras agerande inger inte den respekt som företagandet kräver av oss politiker. Nu vet jag att många företagare skäms idag över kollegers agerande. Och de företagare jag möter vill debattera det faktum att högerpolitik under fyra år har prioriterat bort småföretagen i budgetförslag efter budgetförslag.

Mycket har förändrats till några få gruppers fördel men bortsett från ett par nya regler om enklare momsredovisning och slopad revisionsplikt så märks ingenting av allt det som lovades från de borgerligas sida till landets småföretagare.

Minst 100.000 jobb har försvunnit de senaste åren. Främst har folk blivit av med sina arbeten på stora internationella industriföretag som valt att placera produktionen i låglöneländer eller helt avveckla vissa verksamheter. Om vi ska klara att bygga Sverige starkare och mer rättvist behöver fler komma i arbete. Många av framtidens jobb kommer att växa fram i små företag.

Allt fler unga ser framför sig att de skulle kunna starta eget. Det är en utveckling vi vill främja. Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Vi har
till skillnad mot högerregeringen klart och tydligt lagt alla kort på bordet vad gäller skattelättnader för småföretagare där sänkt arbetsgivareavgift har varit prioritet nr ett .

Vi kommer även att avskaffa sjudagarstvånget som regeringen nyligen införde för egen företagare som råkar bli sjuka. Mer riskkapital kommer att tillskjutas till organisationer som stödjer och utvecklar ny kreativa och modiga företagare som tänker satsa på eget. Och vill
framförallt att Sverige ska konkurrera med kunskap, innovation, höga förädlingsvärden, hög produktivitet och trygghet.

Om en vecka är det val och fortfarande märker vi inget av allt det som högerregringen lovade landets småföretagre. Det är dags att rösta på ett parti och kryssa den riksdagsledamot som klart och tydligt med konkreta förslag vill och kan göra livet lättare för modiga småföretagare.