måndag 6 september 2010

Jag brukar sällan söka debatter om skolfrågor då jag på detta område har en kunnig kollega i länet, Thomas Strand. Så med förtroende brukar jag hänvisa er med skolfrågor till honom.

Ikväll var det SVT debatt, Skolfront. Och Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand hade tagit fram en en rapport om den borgerliga skolpolitiken. Där finns några punkter som jag ändå gärna vill dela med mig av. Innehållet talar för sig själv.

De borgerliga partierna stänger dörrarna på många områden:

* Förskolan dräneras på resurser som istället går till verksamhet utan insyn och krav, genom införandet av vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng.

* Barn i sex-sju års ålder får betygsliknande omdömen och kan bli underkända.

* På ett år har antalet lärare minskat med 3 000 personer enligt Skolverket.

* Val redan i elvaårsåldern blir avgörande för fortsatta möjligheter att studera.

* Kunskapskraven och därmed möjligheterna att gå vidare har sänkts på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna.

* Komvux har dragits ner med 20 000 platser och utbyggnaden av högskolan har stoppats, trots lågkonjunktur och stora ungdomskullar.

* 25:4-regeln som gav möjlighet även för dem med arbetslivserfarenhet att komma in på högskolan är borta.

* Numera har högskolebetyg ett bäst före datum, de som har betyg som är åtta år gamla och vill söka sig till högskolan gör sig inte besvär.

Jag vill ha en kunskapsskola för alla, där ambitionerna och förväntningarna är höga på alla ungdomar. Men istället håller en sorteringsskola på att växa fram. Regeringen tidigarelägger de val som varje elev måste göra, och valen får allt större betydelse. Efter regeringens fyra år finns det färre möjligheter att gå vidare om man inte valt "rätt" utbildning från början och färre utbildningsplatser att söka till.

Att regeringen under den senaste mandatperioden har prioriterat sänkt skatt före utbildningens kvalitet börjar slå igenom. Skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Resultatet är tydligt: omkring 25 000 färre jobb i skola, vård och omsorg. Tusentals lärare har fått sluta bara under det senast året i Skolminister Björklunds skola. Vår prioritering är den motsatta. Satsningar på skolan och utbildning gör före fortsatta skattesänkningar.