måndag 6 september 2010

om Maria Abrahamsson med Malin Wengholm, del 2

Malin Wengholms (M) väljer i en replik på dels Värnamo.Nu och dels Jnytt.se att anklaga mig för att ljuga. Nu har jag aldrig betvivlat att Malin Wengholm och Maria Abrahamsson trivs ihop, har självfallet heller inga synpunkter på detta.

Men det hade varit välkommet om Malin Wengholm liksom Malin Olsson, Nässjö valt att distansera sig från partivännen Maria Abrahamssons negativa syn på tjej- och kvinnojourer. Torgför man de uppfattningar som Abrahamsson nyligen gett uttryck för så ligger det i demokratins uppdrag att granska konsekvenserna av denna moderata politik.

Ett grundläggande synsätt för de flesta men som med all tydlighet inte accepteras av Wengholm. Noterar dock att Wengholm inte bemöter mig i sak utan istället väljer att slunga anklagelser efter mig. Jag kan bara beklagar nivån på debatten.

Men det som förvånar mig är inte endast att moderatledningen, väl medvetna om Abrahamssons uppfattningar, handplockat henne till uppdraget som riksdagskandidat. Utan också att Wengholm väljer att turnera till stöd för Abrahamssons uppfattningar. En politik som är extrem också i en europeisk kontext.

Samlat har Europarådets parlamentariska församling, 47 länder och ett myller av partier, understrukit behovet av stöd från frivilligorganisationer på lokal och regional nivå. Det gäller inte minst behovet av skyddat boende. Detta ställer sig nu en toppkandidat från moderaterna sig i skarp kontrast till. Och får stöd av moderater i länet som Wengholm.

Förklaringen att Abrahamsson påverkan inte bli stor i riksdagen förvånar, men jag kan upplysa om att även förhållandevis små negativa beslut kan slå hårt på en enskild tjej- och kvinnojourer.

Det vore vägledande att få svar på frågan om Abrahamsson ska kräva att fler frivilligorganisationer än tjej- och kvinnojourer ska förstatligas utifrån rättsosäkra skäl som att någon modererat helt enkelt inte gillar verksamheten. I stället för att ge svar drar Wengholm in en före detta utredare, Kamali som aldrig uttalat sig för socialdemokraterna i debatten. Men jag vet däremot allt för väl att den sittande regeringen arbetat för att den väntande konventionen mot mäns våld mot kvinnor inte ska omfatta hedersrelaterat förtryck och våld. Något som moderatkvinnorna däremot väljer att tala tyst om. Och regeringen lämnade drygt fyra år försenad Europarådets konventionen mot trafficking till riksdagen för ratificering. Men först efter att bla jag inkommit till riksdagen med en KU-anmälan.

Moderaterna skattemanifest visar att den offentliga sektorn genom stat och kommun ska fortsätta drabbas av moderat fördelningspolitik. Det gör deras arbetet för kvinnors, tjejers och barns rättighet att leva utan våld, hot och förtryck svårare. Wengholm och Abrahamsson och finansminister Borg överens om skattesänkningar ska fortsätt gå före angelägna verksamheter. Tillgänglighet, utveckling av kunskap och kvalitet kostar, såväl för en kommun som för en tjej- och kvinnojour.

Malin Wengholm (M) erbjuder de som har det svårast, ofta utsatta kvinnor och barn att få det än tuffare.

Carina Hägg, riksdagsledamot (S) Värnamo