onsdag 8 september 2010

Väfärdens skilje-val

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta på den inslagna vägen – med nya stora skattesänkningar, mest till den som har det bäst? Eller ska vi välja en annan väg för framtiden – med investeringar i skola, vård och omsorg? Ska vi ha fortsatt ökade klyftor – eller fler jobb?
Det är vägvalet den 19 september.

Vi socialdemokrater har presenterat våra prioriteringar för framtiden. Vi vill skapa ett möjligheternas land, där alla får möjlighet att växa. Därför prioriterar vi jobben och investeringar i skola, vård och omsorg före nya stora skattesänkningar. Vi kommer att bryta nedskärningstrenden i välfärden.

Moderaterna har för avsikt att fortsätta att sänka skatten – till vilket pris som helst. Mest till dem som tjänar bäst. Regeringen har redan sänkt skatten med nästan 100 miljarder kronor. Nu har de borgerliga partierna presenterat nya skattesänkningar i samma storleksordning. Sammantaget summerar de fyra borgerliga partiernas planer till ytterligare närmare 100 miljarder kronor. Fortsatta skattesänkningar skulle innebära ett kraftfullt angrepp på välfärdslandet Sverige.

Hög kvalitet i välfärden kostar, och det finns inga genvägar. Vill man ha kompetenta och drivna medarbetare måste man erbjuda anständiga löner och goda arbetsvillkor. En skattesänkning på närmare 100 miljarder kronor måste finansieras med uppsägningar.

Idag är cirka 1,2 miljoner personer anställda i den offentliga sektorn. Till detta ska räknas de som är anställda i privat verksamhet finansierad med skattemedel, till exempel friskolor och privata äldreboenden. Genom att spara 100 miljarder kronor bör man räkna med att omkring 100 000 personer kommer att sägas upp i den offentliga sektorn, motsvarande cirka var tionde anställd.

Regeringens nya stora skattesänkningar hotar kvaliteten i välfärden. Frågan måste ställas till alla moderata företrädare: Hur ska de löftena om nya skattesänkningar i 100-miljardersklassen som ställts ut av de borgerliga partierna betalas? Är det skolan, omsorgen eller sjukvården som ska stå tillbaka? Vem ska betala? Ska allt mer av välfärden betalas av egna försäkringar i stället för att fördelas efter behov?

Väljarna har rätt att få veta. Valet den 19 september är ett avgörande vägval.Det handlar om vilken färdriktning vi ska ta tillsammans. 25000 jobb har försvunnit från skolan, vården och omsorgen. Ytterligare fyra år på den inslagna vägen innebär ytterligare stora skattesänkningar, ökade klyftor och färre anställda i välfärden. Det räcker nu. Vårt besked är tydligt: Barnens skola, vår gemensamma sjukvård och omsorgen om våra äldre går före nya stora skattesänkningar.

Carina Hägg