tisdag 7 september 2010

Ta vid där Lars slutade Minoo

Jag välkomnar Minoo Akhtarzand som ny landshövding till vårt län. Min förhoppning är att Akhtarzand i sitt arbete kommer att lyfta fram de näringar som är viktiga för den regionala sysselsättningen.

Industrin är en viktig näringsgren med stor betydelse för vår regionala tillväxt. Det lokala och regionala näringslivet bidrar till att vi som är bosatta på landsbygden kan bo kvar och skapa oss en framtid. Det skapas därmed förutsättningar för att skola, livsmedelsaffärer, samhällsservice, vård och omsorg finnas kvar och utvecklas. Näringslivet med både små och stora företag är grundbulten för en levande landsbygd. Entreprenörsskap och småföretagande är en förutsättning för välfärd och tillväxt.

Besöksnäringen är en växande bransch med möjligheter till ökad sysselsättning i Jönköpings län. Många internationella besökare lockas av möjligheterna att få vandra i våra svenska orörda skogar och ta del av naturupplevelser utöver det vanliga.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Här jobbar flera ungdomar och vuxna med utländsk bakgrund än i någon annan näring. Det är också en näring som stimulerar till egenföretagande.

Jag hoppas att vår nya landshövding även plockar upp stafettpinnen från Lars Engqvist på jämställdhetområdet. Jämställdhetsarbetet har kommit en bra bit på vägen, men det återstår ännu mycket att göra. Det finns nu en gemensam kunskapsgrund att utgå ifrån och min förhoppning är att det tvärpolitiska arbetet kan fortsätta under den nya landshövdingens ledning.

Carina Hägg Riksdagsledmot (S)
http://jnytt.se/nyhet/34800/ta-vid-dar-lars-slutade-minoo