lördag 11 september 2010

Tillgänglighet också för jobben

Den 10 september arrangerades en tillgänglighetsdag i Värnamo. Det är bra att de brister som finns i vår vardag lyfts fram och uppmärksammas. Vi behöver alla få upp ögonen för hur dålig tillgängligheten trots allt är. Det har gjort insatser men det behöver göras mer.

Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är oerhört viktig ur en demokratisk och jämlikhets synpunkt. Vi ska alla kunna delta på lika villkor och kunna utöva våra demokratiska rättigheter. Särskilt inför valdagen är det viktigt att alla ska kunna ta sig till en vallokal och rösta. Man ska inte hindras av att det saknas en rullstolsramp.

Den socialdemokratiska regeringen satte ett ambitiöst mål att 2010 skulle offentliga lokaler vara tillgängliga för alla. Oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Ett mål som ännu inte har uppnåtts. Det kan till exempel handla om att anpassa kollektivtrafiken, göra byggnader tillgängliga eller anpassa hemsidor så att alla kan använda dem. Alla samhällssektorer (stat, kommuner, landsting, företag och organisationer) har ett ansvar för genomförandet och regeringen har ett särskilt ansvar för att se till att målet uppnås.

Det finns många utvecklingsmöjligheter för de företagare som är intresserade av att bidra till att öka tillgängligheten i vårt samhälle. Utvecklingsmöjligheter som kan leda till flera arbetstillfällen regionalt och en levande landsbygd. Det kan vi se exempel på här i vår egen bygd. Våra företag måste ständigt utvecklas för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. Det är viktigt att vi alla bidrar till att de hinder som finns i vår vardag försvinner.

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Alla ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Det gör Sverige starkt.

Carina Hägg, Värnamo, riksdagsledamot (S)
Kent Blixt, Värnamo, S-ledamot i omsorgsnämnden

http://värnamo.nu/nyheter/om-tillganglighet#more-13485