onsdag 14 augusti 2013

Undantagsstillstånd har proklamerats i Egypten.

Ikväll blöder mitt hjärta av oro för Egypten. Mer våld löser inte de politiska- och socio-ekonmiska utmaningar Egypten står inför, tvärtom fördjupar det misstron mellan grupper och denna dags tragiska händelser riskerar leda än mer våld och att våldsamheterna sprider sig. Många egyptiers hopp om att presidentvalet skulle befria Egypten från militärstyret har grusats, men det finns ingen väg bakåt.

El Baradei har avgått som vice president och har även konfirmerat att militärens säkerhetsstyrkor tagit makten i landet. Nu kärvs ett aktivt diplomatiska arbete och att landet åter slår in på en demokratisk väg. Vi ser en djupt oroande utveckling i Egypten. Döda demonstranter, uppgifter gör gällande att 16 Kyrkor satts i brand. Samtidigt sätts människoliv och ett uråldrigt kulturarv i fara, fler kopter kommer att försöka lämna landet. Muslimska Brödraskapet ska fördömas för attacker mot koptiska kyrkor och enskilda.

Muslimska Brödraskapet har att ta ansvar även om de upplever sig utmanade eller tom utmanövrerade, att gå under jorden borde inte ses som ett alternativ, till att presentera ett politiskt program och att förhandla. En mardröm vore om jihaddister började strömma till från andra länder.  

Hanna Aboul Ghar, barnläkare och en av grundarna av det socialdemokratiska partiet har tidigar sagt att "Mubarak var vår första fiende men nu kämpar vi också mot islamisterna, som är precis lika korrupta och högervridna. Brödraskapet hade haft makten i tre månader när de ville stoppa förbudet mot kvinnlig könsstympning för att ta ett exempel av deras kontroversiella lagförslag.

En social och ekonomisk utveckling nödvändigt i Egypten och för att landets unga, som till en stor del är arbetslös, ska kunna känna framtidshopp. Utan framtidshopp blir vägen mot demokrati ännu svårare. Det är endast politiska lösningar som kan ge svar på politiska frågor. Politiska fångar ska släppas, våld fördömas och krav på fri media ska upprepas '- We've never seen in Egypt's history this many attacks against journalists' http://blog.foreignpolicy.com/posts/2013/08/14/two_journalists_dead_in_cairo_as_press_targeted_in_clashes.    
Egypten har att vårda den enighet man uppvisade på Tahir-torget 2011 och har själv ansvar för sitt land och att leva upp till sina åtagande som en del av det internationella samfundet – FN, Afrikanska Unionen, AU och Arabförbundet. Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the latest developments in Egypt

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138584.pdf

Omvärlden måste stödja vägen till en fungerande rättstat och för fungerande demokratiska institutioner, fria media och att bidra med de resurser som krävs för att kunna genomföra fria och rättvisa val, politiska reformer behöver stå i centrum för utvecklingen och en konstitution med bred folklig förankring formas, korruption måste bekämpas. 

Politiska reformer behöver stå i centrum för utvecklingen i de nordafrikanska länderna men  vi socialdemokrater menar samtidigt att ekonomisk och social utveckling är avgörande för möjligheten att skapa en övergång till ett hållbart demokratiskt samhälle. Att oroa sig för hungeruppror är inte längre orealistiskt.  

I Egypten utryckte människorna 2011 att de hade fått nog av förtryck, maktmissbruk, fattigdom och korruption. Deras krav på mänsklig värdighet nådde från Tahir-torget, via media, twittter och TV-kameror. EU och USA har låtit kortsiktiga intressen om stabilitet överskugga behoven av demokrati och mänskliga rättigheter. Mubarak hade hållits under armarna i utbyte mot att de hållit tillbaka extremistiska krafter, begränsat flyktingströmmar och garanterat stabilitet. En kontraproduktiv politik istället för att stötta en verklig och hållbar utveckling. 

Har sedan dess upprepat kravet på att EU och Sveriges regering i handling måste står upp för de värderingar som utgör unionens fundament. Vi socialdemokrater menar att de olika samarbetsavtal som EU har med EU måste innebära en tydlig koppling till demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna sa kort efter revolutionen 2011 att Sveriges stöd till Egypten de skulle bygga insikten om behovet av kvinnors delaktighet. Vi ville fokusera på att bidra till att kvinnor ges möjlighet att göra sina röster hörda i den samhällsomvandling som vi såväl såg som nödvändig som något vi ville stödja. Kvinnornas erfarenheter och syn på hur samhället ska förändras kan utgöra en förändringskraft som behövs. Tillsammans med främjandet av framväxten av ett starkt civilt samhälle. Främjande pga att fett fritt civilsamhälle med organisationer är svagt utvecklade i arabvärlden, inte minst pga att de var förbjudna som i Egypten. Vi sa att Sverige borde frigöra den väntade biståndsökningen till en satsning på dessa två områden, kvinnors delaktighet i samhällsomvandlingen samt stöd till svenska folkrörelsers arbete för ett civilt samhälle i Nordafrika. Vi har fört en aktiv politik och tog ställning medan regeringen Reinfeldt hukade sig och svek demokratikämparna.   

Själv hade jag förmånen att medverka hemma hos Nawal AlSadawi när initiativet till att återstarta The EgyptianWomen's union togs. Snabbt bildades det socialdemokratiska partiet, på twitter @ Egy-SDP, med ett aktivt kvinnoutskott och nyligen kom också beslutet om The Arab Social Democratic Forum (ASDF).

Egypten behöver politiska partier som såväl kan ta ansvar som av väljarna ställas till ansvar.

För övrigt, en av alla läsvärda texter som kommer ikväll http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/14/egyptians-paying-price-brotherhood-army