fredag 9 augusti 2013

Bolagskapningar


Vilka åtgärder kan vidta för att komma till rätta med problematiken med Bolagskapningar?
Företagare har utryckt oro och under den senaste tiden har så kallade bolagskapningar även uppmärksammats i medierna. Det kan räcka med att fylla i blankett hos Bolagsverket för att ta över någon annans företag. Enligt uppgift rör det cirka 100 fall om året där det faktiskt är fel styrelse som registreras hos Bolagsverket.
Rent praktiskt går det till så att en bedragare genom förfalskade dokument och namnteckningar uppger att det ska ske vissa förändringar i ett befintligt bolag. När firmatecknare, styrelse och bolagets adress ändrats kan de förfalskade uppgifterna enkelt användas till bedrägerier. Dessa förändringar kan dessutom ske utan ägarens medgivande. Det är allvarligt att sådana luckor förekommer i Bolagsverkets regelverk men också regeringens ansvar att agera.