fredag 9 augusti 2013

Nyföretagarbarometern

Just Jönköpings län förknippas ofta med driftiga entreprenörer och starka små och medelstora företag. Det är oroväckande att se att den kopplingen nu försvagas ytterligare.
Nyföretagarbarometern visade att nyföretagandet i landet sjönk under hela 2012. Dessvärre höll den negativa trenden i sig under det första kvartalet 2013. I Jönköpings län har endast 859 företag startats hittills i år mot 985 samma period förra året. Det är en minskning med 12,8 procent.
Det skapas alldeles för få nya jobb i Sverige i dag. Ska vi klara skolan, välfärden och omsorgen i framtiden måste vi få fram nya jobb i den privata sektorn. Även i ett europeiskt perspektiv sticker Sverige ut. Arbetslösheten är högre här än i jämförbara länder. Därför är det särskilt angeläget att fler tar steget och startar företag.

Just Jönköpings län förknippas ofta med driftiga entreprenörer och starka små och medelstora företag. Det är oroväckande att se att den kopplingen nu försvagas ytterligare. Villkoren för företagande i Jönköpings län behöver förbättras och utveckligen tas på allvar av regeringen?