onsdag 7 augusti 2013

Kandiderar du?


En journalister bad mig ta fram en fråga som jag aktivt har arbetat för under innevarande mandatperiod och vars avsikt är att gynna invånarna i Jönköpings län. Kortfattat resonerade jag om att det är de breda frågorna som är viktigast för länets invånare, att bekämpa arbetslösheten, småföretagarfrågor, återfå en kunskapskola för alla barn och unga och så socialförsäkringssystemen. Statistiken säger oss att jämställdhetfrågor kräver ett särskilt fokus i vårt län - ett anvar jag tagit. Våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för förtryck av kvinnor. Områden där har lagt en rad förslag i eget namn eller tillsammans med partivänner, det är endast genom samverkan för majoritetsbeslut vi kan forma politiken. Mitt arbete i Europarådet för konventionen ska också ska leda till en ratificering till stöd för utsatta kvinnor och barn här. Ytterligare en konkret fråga jag vill lyfta fram är att mitt initiativ räddade Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum, SWEDEC i Eksjö.

Nu kommer även frågorna, avvser du att kandidera för ytterligare an mandatperiod som riksdagsledamot? Jag vet att jag har den erfarenhet, energi och den integritet som behövs. Men då det är uppenbart för de som följer mig i debatten vill jag tillägga: Det jag säkert vet är att mitt ställningstagande till att kandidera inte kommer att låta sig påverkas av den kampanj som islamister fundamentalister med sypatisörer för mot mig, inte heller kommer jag att vika ner mig i sakfrågan. Tvärtom, mina inlägg och gränsdragning för vilka socialdemokraterna ska samverka organisatoriskt med har visat på vikten av fler fundera på vem och inte vem som står upp för demokratiska värden. 

Jag står på fast grund i mina värderingar, har kunskap, långvarig erfarenhet i sakfrågan och vill fortsätta bidra inom socialdemokraterna och till arbetet i riksdagens för grundläggande värden.

Vi kan inte bekämpa högerextremism separat från andra former av politisk extremism eftersom dessa idésfärer ger näring åt varandra. Här släpar det politiska samtalet efter övriga Europa, inte minst i Norge har man tydligare klarar av att föra en principiell debatt om extremism. Frånvaron av öpnna debatter har lett till okunskap vilket i sin tur gynnar extremister och partipolitiska uttryck. Förtryckande ideologier som inte står upp för för det öppna samhälle bör och ska granskas. Konstaterar samtidigt att det påfallande ofta sätts sätts likhetstecken mellan muslimer och politisk Islam, islamism och Islam och vilket är okunnigt och diskriminerande. Islamister speglar inte breda uppfattningar i samhället och förreträder inte muslimer. På samma sätt vägrar jag som kristen att företrädas av högerkristna och än mindre våldsbejakande extremister. Genom hela vår historia har socialdemokraterna tagit striden på alla nivåer i vårt samhälle för allas lika värde, från arbetsplatser i länet till utrikespolitiken. Men en inklunderande debatt, öppenhet och ställningstagande kommer riktningen att ändras och följa den väg jag stakat ut ut. Än är det en bit kvar men tycker mig dock se tecken till en mognare debatt. 

fö skriver:

Norell i GP http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1871467-terrorexperten-rekryterarna-jagar-nya-krigare-i-goteborg 

och Arpi intressant här http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/08/06/moskeer-uppmanar-till-jihad-i-syrien/