fredag 2 augusti 2013

om Somalia från Värnamo

Samtalar med boende i Somalia, det går också att hålla kontakt från Värnamo. Oroande nyheter kommer men de är luttrade efter årtiondena av krig. Ynglingen som inte har upplevt något annat än ett samhälle med våld och krig vill studera men saknar medel. Något som oroar honom mer än att antalet detonerade bomber åter ökat i Mogadishu. Staden ligger så vackert med den långa vita sandstranden utmed havet vid Adenviken och med Arabiska halvön på andra stranden. Somalias getkött är känt i regionen för sin goda smak. Men olika sorters kamelkött kan jag inte bedöma sinsimellan men det jag fick samka under mitt besök smakade väl. Men en särskild lockelse för en besökare som jag har havets frukter, skaldjur och fisken. Exportvaror över vattnet men inte minst söker sig människor på flykt den vägen för en bättre framtid. Alla båtar når dock inte andra stranden. Media i regionen beskriver hur flyktingars kroppar flyter i land, ibland ser vi också en notis här om flyktingar från Afrikas horn. Pirater finns, och Sverige är en del av insatsen för att skydda fartyg som rekommenderas att gå i konvoj. 

Landet har sedan 2013 en ny president, ny regering och ett nytt parlament. Utmaningarna går nästan inte att föreställa sig och man behöver stöd såväl internt som från regionen och omvärlden för sitt arbete. S i Sverige har kontakt med och stöder SSUP. Partiet som varit isolerat från besök utifrån pga konflikten är socialdemokratiskt och icke klanbaserat. Att få visum till besök i Europa och Sverige har heller inte varit enkelt. Men det är viktigt att politiska kontakter kan fortsätta utvecklas mellan våra länder och då behövs besöksutbyte. 
 
Många här i Sverige med rötter i Somalia vill bidra till landets utveckling men för en barnfamilj är det oftast fortfarande ett för stort steg, Ännu utgör bristen på säkerhet, tillgång till skola- hälso och sjukvård hinder. Arbetslösheten är skyhög stor men företagandet växer och såväl män som kvinnor är nyföretagare. Såväl i landet som bland utländska intresserade investerare talar men om behov av tex yrkesutbildning. Kinesiska produkter finns på marknaden, Turkiet är aktivt närvarande och utvecklar affärskontrakter och ger stöd, med säte i Nederländerna har The Atlantic Marine and Offshore Group tecknat avtal med regeringen för att utveckla kustbevakningen.

Men för att lyckas med att att utveckla näringslivet för jobb och inkomster krävs att inte våldstutvecklingen tar över . För mig är märkligt att de som stöder grupper som al-Shabab också är svenska politiker i etablerade partier, och utan att de ens får frågan, är det rätt väg, och i svenskt intresse att sympatisera med extremistiskt våld, stämmer det med partiets uttalade politik. Och är det dessa opinionsgrupper inom civilsamhället som ska stödjas med offentliga medel, jag har hävdat motsatsen. För många är min hållning märkligt nog en kontroversiell inställning. Viket är svårförklarligt för alla somalier som vill ha demokrati och som ser Sverige som en förebild. Det är inte en fråga för eller emot islam, alla somalier är muslimer, utan om att konsekvent stå upp för grundläggande värden.  

Under två decennier av krig och kaos har somaliska handlare avkrävts pengar från islamistiska rebeller och krigsherrar. Att detta var ett illa omtyckt system förstår var och en. Nu vill regeringen i Mogadishu ta in skatt. Men tanken på att betala skatt för sociala tjänster är svårförstålig för den som aldrig sett ett fungerande sjukhus eller fått möjlighet att gå i skola. Men om den somaliska regeringen någon gång i framtiden ska komma att stå ekonomsikt självständiga från utländskt bistånd och kunna tillhandahålla sociala tjänster behövs skatter. Försvinnande å privatpersoner har idag möjlighet att betala skatt men det finns företagare som kan betala skatt. Men det krävs en administrativ struktur och förutsägbarhet för skattenivå. Att arbeta med skatteuppbörd är ett riskfyllt jobb i Mogadishu. Hittills har fem skatteindrivare dödats i år och tio förra året enligt Abdullahi Artan, chef för Mogadishus kommunfullmäktige.

En ny FN-rapport bekräftar att många framsteg gjorts i Somalia men pekar samtidigt på att utvecklingen hålls tillbaka av korruption, vilket enligt rapporten är "inbäddad i alla skikt i samhället." Man har kritik mot centralbanken och Mogadishu hamn och ser en risk i den begynnande oljesektorn. Förenta nationernas Monitoring Group för Somalia och Eritrea har sagt att 80 procent av uttagen från Somalias centralbanken görs för privat bruk. Enligt Abdi Aynte, direktör för ett Mogadishu tankesmedja, The Heritage Institute for Policy Studies är korruptionen så genomgripande att den är svår att stoppa. Han för även fram förslaget att regeringen måste tillsätta en kommission för antikorruption med befogenheter att undersöka förhållanden och som uppmuntrar till öppenhet och ansvarstagande. Jag välkomnar debatten och ser fram emot regeringens reaktioner. 
 
Min bedömning är att regeringen kommer att ombildas, den diskussion som funnits från början om antalet statsråd har fortsatt. Det finns såväl för som naktdelar men presidenten har att väga in behovet att inkludera fler i processen framåt, men frågan är hur. Hotet från självmordsbombare är ständigt närvarande. Alla krafter behövs för säkerheten i landet, utan säkerhet ingen utveckling!

PS besök gärna Somalia DS