tisdag 6 augusti 2013

Östra Kongo, DRK

Det krävs en trovärdig politisk process för att kunna avsluta krisen i Demokratiska republiken Kongo. Såväl grundorsakerna till det cykliska våldet i landet som dess konsekvenser behöver uppmärksammas men kräver också en lösning. Jag välkomnar humanitärt stöd och kapacitetsuppbyggnad.

Framväxten av politiska partier kan liksom civilsamhället stödjas. Idag finns frågetecken men näringslivet kan med åtgärder utgöra en del av samhällets utveckling. Landets egna säkerhetsstrukturer behöver förstärkas till skydd för de mänskliga rättigheterna. Men under sommaren har oroande rapporter över den bräckliga fredsprocessen kommit från östra Kongo. Stöd från FN, regionen med Afrikanska Unionen, AU, EU med Sverige är viktigt. Kommer regeringen att upprätthålla kompetens för bedömningar av Stora Sjöregionen och förstärka stöd till östa Kongo?

Oroande rapporter har duggat tätt även över Sverige under sommaren men Utrikesminister Carl Bildt har valt att vara tyst om utvecklingen i Kongo, DRK, men nu kommer jag att kräva svar i riksdagen om regeringens bedömning av utvecklingen.