tisdag 6 augusti 2013

Antisemitism i Sverige

Rasism, politisk extremism och antisemitism är allvarliga samhällsproblem i som kräver förstärkta insatser och ökad vaksamhet. Vi har även ett ansvar att agera. Det finns en utbredd antisemitism som måste bekämpas varhelst den visar sig.

Jag har välkomnat offentliga manifestationer som Kippavandring liksom stödjande uttalanden. Dock görs det för lite för att bekämpa antisemitismen i Sverige och jag uppmanar regeringen att visa större engagemang. En demokratisk stat med ambitioner att vara företrädande för att bekämpa diskriminering ska ha en vital diskussion men det krävs även andra åtgärder för att kunna pressa tillbaka antisemitismen i Sverige. Det rapporteras om att Malmö redovisar ett ökat antal anmälda och dokumenterade antisemitiska attacker och detta måste tas på större allvar.

Jag menar att regeringen måste vidta åtgärder för att förstärka arbetet mot antisemitismen i Sverige.

Men skriver inte endast här, tar del i samtal och håller tal, detta är också ett ämne jag inom kort kommer att ta upp i riksdagen med regeringen - statsrådet Ullenhag (FP)