torsdag 8 augusti 2013

Hizb ut -Tahrir


Länge har det funnits uppgifter om att den salafistiska organisationen Hizb ut -Tahrir (HT), som finns i vår omvärld skulle försöka etablera sig i Sverige. I Danmark talade man för flera år sedan om ca 5000 sympatisörer.
 
HT förespråkar ett parallellt samhälle för muslimer baserat på strikta sharialagar och man ställer sig avvisande till integration med det omgivande samhället. Man uppmanar sina anhängare att t ex inte rösta men vad jag vet är man konsekvens och inte heller ställer upp i allmänna val. Det gör även församölinar som Jehovas Vittnen och Plymoutbröderna. De senare stöder dock sedan något år kandidater.
 
Att delta i val eller inte är upp till varje individ att hysa uppfattningar om liksom att privat tillämpa uppfattningar som även ter sig extrema för omgivningen. I ett öppet samhälle som värt får man sprida uppfattningar som går emot demokratiska värderingar och rättstatens principer.

Däremot så kan dessa uppfattningar bemötas utifrån den normativa grundsyn på demokratisk värdegrund som riksdagen ställt oss bakom. Att debattera hur samhället ska organiseras är en självklarhet i politiken.
 
Demokrati är inget "uppror mot Gud", oberoende Hens tilltalsnamn.  

Hizb-ut-Tahrir har etablerat sig i Sverige.