måndag 5 augusti 2013

"The New Deal" konferensen för Somalia i Bryssel 16 september


Den kommande konferensen är ett viktigt steg och nu pågår diskussioner och förberedelser av rådsslutsatser pågår inför Brysselkonferensen den 16 september 2013. EU:s HR C Ashton kommer att tillsammans med Somalias president stå som värd. Hassan Sheikh Mohamud som jag själv mötte i Mogadisu har svårfattbara utmaningar att tillsamans med regeringen coh parlamentet svårfattbara stora utmaningar men har trots detta framsteg att rapprotera till konferensen. Fokus för konferensen har angetts at vara en fortsatt demokratisk och inkluderande utveckling i Somalia samt hur det internationella samfundet, och särskilt EU, kan bidra till denna. Men min bedömning är att tillsammans med den nya FN-missionen, de mänskliga rättigheterna och den humanitära situationen kommer även det aktuella säkerhetsläget upp till samtal.

Jag fortsätter lägga förslag och driva på politiken. Sverige behehöver ge tydligt stöd till ett konstruktivt och aktivt EU-engagemang i Somalia och välkomnar om regeringen vill upprätthålla ett momentum kring det internationella engagemanget vad gäller den somaliska återuppbyggnadsprocessen, vilket jag hoppas och tror. Om min bedömning att Somalia står inför en regeringsombildning för att öka dialog och stärka nationella försoningsprocessen återstår att se. Somalier understryker vikten av deras ägarskap, men än krävs samverkan och stöd från internationella samfundet. Så EU och Sverige kan utgöra viktiga aktörer för att stödja implementeringen av den somaliska regeringen och parlamentets prioriteringar.

The New Deal" är föremål för samtala mellan EU och Somalia såvväv som inom landet - http://eeas.europa.eu/delegations/somalia/documents/press_corner/20130612_en.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=477063845711432&id=116576108426876 - New Deal Committee

En skör demokrati, stora ansträngningar och utmaningar som kräver säkerhet. Det är djupt oroväckande att antalet detonerade bomber ökar och drabbar i Mogadishu. Vi som följt Somalia vet att Al-Shabaab haft stöd bland orgnisationsföreträdare, opinionsbildare samt politiker i Sverige men just nu råder utåt kollektivt tystnad. Men hur vore det om dessa opiononsgrupper markerade sitt avstånd och tom visade stöd till en demokratisk utveckling. Oförmågan att i den svenska debatten dra slutsster mellan extrema grupper här och utrikes förhållande fortsätter förbluffa, visserligen antalsmässigt små grupper men som seglat långt bort ifrån grundläggande värden. I valet mellan att ligga lugnt eller lägga om kurs kommer flera sjökort användas.

FN skriver om samband mellan länder på Africas horn och inte minst om Eritera stöd till militanta grupper i Somalia, Al-Shabaat men ingen kommentar från regering har getts och inte heller har någon omsvängning av hållningen ang den sk diasporaskatten aviserats. 

Security Council extends mandate of monitoring group for Somalia and Eritrea

Disporaskatt, o oenig syn på om stöder Al-Shabaab?

- President Uhuru Kenyatta urged Africa to remain focused on rooting out Al Shabaab and stabilizing
 
- Foreign Minister Ahmet Davutoglu "Turkey won’t change Somalia policy after embassy attacks"