tisdag 13 augusti 2013

De förblindade i den brittiska vänsternIbland känns debatten i Sverige väl nationell. Så jag vill nämna två rapporter som visar andra sidor av samtal och analys. Den ena rapport är Enimies Not  Allies: The Fari-Raight och finns att ladda ner på nätet och har även förekommit i den svenska debatten. Den andra rapporten Siding with the Oppressor: The Pro-Islamist Left (http://www.onelawforall.org.uk/wp-content/uploads/SidingWithOpressor_Web.pdf) är mer okänd i Sverige rmen sprids via nätet. Och dess ansats, varför flörtar vänstern med politisk islam som politiskt ligger utmed högerskala politiskt, är värd att lyfta fram.
 
Sammanfattningsvis kan sägas att rapporten kritiserar vissa delar av den brittiska vänstern för att samarbeta med och vara blinda för islamistiska organisationer. Ändå försvarar dessa islamister förtryck av homosexuella, antisemistiska uttryck och stöder diktaturer. Men oheliga allianser med islamister har vi mer eller mindre sett utryck för i den svenska mediadebatten men också inom etablerade demokratiska partier på den politiska skalan. Vi kan tex ta FP, som brukar hålla ett högt tonläge mot antisemistiska utryck, men är helt tysta om den sfvär ledningen som har/haft koppling till MMRK mfl org. somt har svårt att välja umgänge.
 
Men rapporten beskriver mer än förklarar att vänsterföreträdarna antingen försvarar "muslimer" mot rasistiska partier eller söker alliera sig med islamister mot imperialism i allmänhet och USA i synnerhet. Det är alltså en sorts försvar av alla som står upp mot USA och/eller Israel. Författaren anser också att man därmed gör islamisterna till företrädare för alla muslimer och försvarar förtryck av oliktänkande. Så långt borde paralleller kunna dras till Sverige.
 
Men man ska ändå fundera över hur lite relevant rapporten är för svenska förhållanden. Alla exempel är brittiska och i många fall ganska perifera och den trotskistiska rörelsen Socialist Workers Party ges utrymme. Kanske kan man jämföra med svenska Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv då de verkar jobba med samma sorts metoder.

SWP var tongivande inom rörelsen Stop the War Coalition som protesterade mot Irakkriget. Den rörelsen samarbetade med The Muslim Association of Britain, som författaren anser är en gren av Muslimska Brödraskapet. Ur dessa rörelser växte också ett parti som heter Respect Party med Yvonne Rideley som känd företrädare fram. Även Unite against Fascism, kan det vara en brittisk variant av AFA?, har band dit. Den mer framträdande etablerade politiker som kritiseras är Ken Livingstone, Londons förre borgmästare och då framförallt för att han tagit emot och försvarat en egyptisk islamist, Qaradawi, som kallat Förintelsen ett straff från Gud och försvarat företeelser som lindrig hustrumisshandel och könsstympning. Men rapporten peka för övrigt inte på tyngre politiska aktörer i GB. 

Fö har Islamiska Förbundets ordförande hävdat, citat "Yousef Al-Qaradawi är världens mest framstående muslimske teolog som går att jämföra med påven."
http://www.expressen.se/nyheter/tar-kraftigt-avstand-fran-antisemitiska-uttalanden/
 
http://www.independent.co.uk/voices/comment/why-is-the-left-so-blinkered-to-islamic-extremism-8679265.html