lördag 3 augusti 2013

Börjar politiska linjer rätas ut

Håller de politiska linjern på att räta ut sig, jag kan dock konstatera att det fortfarande finns ganska liten kunskap bland europeiska politiker inbegripet svenska politiker om den globala utvecklingen inom islam och hur den påverkat Europa. Det är djupt olyckligt när debattörer inte kan skilja på Islam, muslimer och islamister. Begrepp om politisk islam är inte huggna i sten utan lär utvecklas i takt med samhällsdebatten men framförallt med den politiksa utvecklingen. Men jag upprepar, Islam är en självklar del av vårt samhälle, punkt!    


Men politikernas okunskap, ibland har det varit välvilja, men resultatet har i vilket fall bidragit till att stärka de fundamentalistiska krafterna bland svenska muslimer. Många gånger när muslimska organisationer tagit kontakt med svenska politiker och myndigheter så bortsåg man från att det var företrädare för de strikt religiösa organisationerna som kontaktade dem. Allternativet hade varit att ha en konsekvent linje som jag gjort, van att debatterat höger- och vänsterkristen politik. Tolerans måste alltid stå mot intolerans och förtryck granskas varhellst den har sina rötter.
 
Populistiska partier och tom rasistiska växer på vår kontinent och jag har hört hur språkbruket förgrovas även i mitt hemlän. Att det finns fördommar och diskriminering som drabbar muslimer bör står klart för var och en. Men det är i högre grad konkreta poltiska förslag som krävs och minder av en polariserande agenda. Efter den 11 september 2001 var det många européer som började betrakta muslimer som självmordbombare som var beredda att offra allt och alla för sin tro. I takt med att fördomarna mot muslimer ökade bland annat i Europa, förstärktes samtidigt stödet för de militanta islamistiska grupperna, speciellt bland de unga muslimerna. För den breda majoriteten muslimer i Europa blev situationen samtidigt väldigt besvärlig eftersom misstänksamheten mot dem ökade hos européerna och samtidigt blev, paradoxalt nog, fundamentalister mer eller mindre lämnade i fred av samhället med sina försök att förtrycka andra muslimer. Såväl rasister som muslimska fundamentealister talar om muslimer som en enheltig grupp, en ståndpunkt som är är lätt att punktera.
 
Jag tycker mig ändå se böjan till motreaktioner från aktörer i vårt samhälle men många är ofta svåväl okunniga som osäkra över hur de ska hantera frågan. Men framförallt har vi sett en ökad bredd av debattörer med muslimsk tillhörighet från en skala från sekulära till fundamentalistiska opinioner. Jag välkomnar en öppen debatt. Inte minst har kvinnor som tagit del i debatten reagerat mot de svenskar som förnekar hederförtryck, försvarar barnäktenskap och samverkar med fundamentalister i Mellanöstern utan att reagera för dess politik gentemot kvinnors rättigheter. Förbluffande många har hellre talat med dem som vill begränsa unga muslimska kvinnors frihet än stått upp för deras rättigheter. Vilket gett en splittrad bild inte minst för de som förväntat sig stöd för kvinnors rättighter från Sverige. Förbluffade har de sett oheliga allianser av kompisskap med fundamentalister. För mig som socialdemokrat får Sverige inte ge avkall på kvinnors rättigheter i Stockholm, i Kairo såväl som i Teheran.

Kampen mot terrorism kan inte vinnas om de värderingar den ska försvara åsidosätts och tyvärr har vi under kunnat se grova övertramp, sedan 9/11. Så frågan om säkerhet för vem behöver fortsätta ställas. Är det inte dags att regeringen reagerar mot att unga i Sverige rekryteras som jihadister? Jag har angett siffran 100 rekryerade och vi har nåtts av rapporter om fem dödade unga från Göteborg. Borde inte denna inforamtion som denna vara tillräckligt för att regering och kommuner ska agera.

Har i sommar noterat bla Jonas Gardell i Expressen om socialdemokraterna, Johan Hakelius i Aftonbladet, serien i GP och i DN på temat HBTQ med inte minst Nalin Pekgul. Johan Westerholm skriver på social media om Islam för den som vill fördjupa sig... Och det hade varit intressant om Daniel Suhonen, skrev 2011 i AB, hade kunnat fortsatta bidra till debatten http://www.aftonbladet.se/kultur/article12640062.ab

För övrigt rymmer Sverige ytterligare religioner, små samfund likväl som världsreligioner och även en och annan ateist ......