torsdag 22 augusti 2013

Kyrkor attackerade i Egypten

Jag ser ekumeniskt arbete som viktigt, och som extra angeläget i multireligiösa samhällen.

Det är också förhållandet i flertalet länder och något jag välkomnar, likväl ska man ha rätt till sin tro ska man ha rätt att inte tro. Många här verkar dock ovan vid att tala om tro, jag tror på en sekulär stat.

Men vi måste kunna förhålla oss till när en grupp pekas ut, förföljs och attackeras just för att de är en religiös minoritet. Det är dock politikens ansvar att hantera problem och rättsväsendet har att ställa skyldiga till ansvar.   

Minoriteters rättigheter ska skyddas i de samhällen de lever i. Det gäller bla de kristna, kopterna i Egypten, så när jag fick som ett av nödropen dessa rader vill jag förmedla dem vidare.     

"What I know, there was about 85 Christian Places (Churches, Schools, clubs and social buildings) had been attacked by MB, 35 Church was attacked , they set fire in about 20 of them, some of that churches was very old more than 1000 years old they also highjack 10 nuns (female teachers at a Christian school) for a few hours where they sexually harass them !!! Finally they also attacked and stole a Museum in south of Egypt (Mallawi - Menia ) and destroy a priceless ancient pieces."

Kristna har en historia i Mellanöstern sedan sin begynnelse och de ska också ha en framtid sida vid sida med sina grannar i Egypten och regionen. Men de behöver känna stöd, vem skänker sitt till Kopterna?  

För övrigt, finns den multireligiöst sinnade kyrkopolititikern som vill något för stöd till Egyptens kopter. Svenska Kyrkan har sedan länge samverkan med Egypten. Nu står Kyrkan inför ett val vilket ger tillfälle till samtal samtidigt som kopter befinner sig i en svår sitaution, varför inte ett vallöfte om att lova en utsänd till Kario?