söndag 3 januari 2010

Vilka är farligast - vargen eller högerpolitiken

Varför är vuxna karlar så hariga. Jägare med bössa och jakthund vid sin sida å är ändå rädda för vargen. Dessa män utrycker även oro för samhällsförändringar och känner sig hotade när en otidsenlig mansroll ifrågsätts. Det finns all anledning att granska varghatet med genusglasögon. Inte minst då det leder fram till dagens facit, jakten en okontrollerad jakt på vargen.

Regeringen har låtit den hotade svenska vargstammen slaktas utan sakligare grund än vargfrossa inför de organisatoriskt starka jägarna. Och bilogisk mångfald är inte högerpartiernas bästa gren, så sent som inför valet till Europaparlamentet tillhörde Gunnar Hökmark M de som fick bottenbetyg.

Visst har jag respekt för människors känslor för sina husdjur men inte minst att småbarnsföräldrar som lever på landsbygden känner ett obehag för att låta barnen leka i skog och mark.

Men hur farlig är vargen? Så här har Naturvårdsverket svarat på sin hemsida:
"En varg är inte farlig för människor i normala situationer. Istället försöker den undvika människan. Men naturligtvis kan vargen likaväl som hundar försvara sig själva, sina ungar och sin mat om de känner sig hotade. Historien, i bland annat kyrkböcker, talar om enstaka händelser i vårt land där barn blivit attackerade av varg. Eftersom det var vanligt att även små barn vallade får och andra tamdjur på skogsbete och på fäbodar är det svårt att tro att man tyckte det var en farlig syssla för barnen.

Under de senaste decennierna har i Sverige ingen varg gått till anfall mot människor. Det har inte rapporterats några fall i vårt land sedan 1820-talet. Det gällde då vargar som hållits i fångenskap och fått all mat av människor och sedan släppts fria. Vid den tiden fanns det nästan inga älgar eller rådjur i våra skogar. En varg skall vara skygg för människor, så det är viktigt att man inte lägger ut mat till den."

Det är något helt annat än den beskrivning som varghatarna ger. Under åren har jag fått otaliga telefonsamtal och läst insändare med skräckskildring av vargen, bland annat som barnadödare. Män som i höga tonlägen beskriver sig som jägare och viltvårdare och försöker göra sig till talesman för 500 000 jägare. Konspirationsteorierna har haglat på mailen. Vågar du komma ut till skogen och sitta på en stubbe frågar dom och tror jag ska skrämmas av flora och fauna. Nu är inte sittande på stubbar i skogen det som främst skrämmer kvinnor. Vargen har inte dödat någon kvinna i Sverige. Men hur många kvinnor har dödas av män med vapen? Den frågan har däremot inte samma prioritet.

Tyvärr ägnade sig högerpartierna åt en osaklig debatt om vargen i ett försök att värva jägarröster inför valet 2006. Nu ser vi resultatet - vargslakten. Medan regeringen som vanligt skyller på myndigheter men nu också på spårsnön!? när resultatet gick så illa som jag befarat.

Jag tycker att vi skulle kunna ha en sansad diskussion där utgångspunkten är att vi ska ha en livskraftig vargstam i vårt land. Ska rovdjur vara något som vi åker till "exotiska" länder för att njuta av medan i Sverige bara jägarnas röster, och bössor, ska höras?

Sanningen är att tjuvjakt och inavel på sikt är ett allvarligt hot mot vargstammen i Sverige. Men om det har högerpartierna inte velat tala om. Och de förnekar sig inte. De fortsätter att vara sämst i klassen när det gäller miljöpolitik. Något som Svenska Naturskyddsföreningen har visat i granskningar. Det vore bra om högerpartierna och de jägare som försöker tala för hela jägarkåren inser att det också finns andra intressen som har rätt att mötas med respekt.

Reinfeldt uttryckte sig oerhört nonchalant på Gotland när algblomningen kom på tal -06. Han hänvisade till att forskare hade olika uppfattningar. Jag skrev då att det vore ödestigert för vårt land och kommande generationer om vi får en moderatledd regering som så totalt negligerar de verkligt stora hoten i framtiden. Jag fick också rätt.

Nu har högerpartierna och jägarnas organisationer lyckats skapa hårda motsättningar i rovdjursfrågan gentemot till exempel miljöorganisationer men även bredare befolkningslager, inte minst unga väljare. Ytterligare ett bakslag efter klimatmötet Köpenhamn för miljöfrågor under Statsminister Reinfeld.

Nej, högerpartierna är nog farligare än vargen när det gäller att värna om biologisk mångfald.