tisdag 12 januari 2010

minoriteter i Iran

Inom grupper som azerier, baluchier, kurder och araber antas många ha sympatier för oppositionen. Men minoriteterna, som inte är en enhetlig grupp, har inte haft några framträdande roller i proteströrelsen. Den har dominerats av den persiska majoriteten.

Men hur minoriteterna förhåller sig kan påverka utvecklingen. Alla bekänner sig heller inte till vad som benämns som islam, även andra religioner finns inom landet. Minoriteternas inställning till utvecklingen kan komma att påverka de styrandes syn på minoriteter och de som tillhör andra samfund. Men riskerar också att pekas ut som synabockar av regimen.

Jag vill här ta ett exempel. Vad som benämn som "Enhetens och världsmedborgarskapets religion", Bahá'í är en världsvid men ung monoteistisk religion som växt fram i Iran. Men som idag finns i många länder, även i Sverige.

SVENSKA BAHÁ'Í-SAMFUNDET, Stockholm sände ett pressmeddelande den 7 januari 2010. Man skriver i pressmeddelandet att "Förföljelserna av baha’ierna i Iran har tilltagit i intensitet under 2009. Ungefär 48 baha’ier är i dagsläget fängslade och många andra runtom i landet har blivit utsatta för husrannsakan, konfiskering av personlig egendom och upprepade arresteringar"

Och man citerar Diane Ala’i, det internationella baha’i-samfundets representant vid Förenta Nationerna i Genève, som förklarat att baha’i-samfundet i Iran alltför ofta har blivit utsatt för smutskastningskampanjer utformade i syfte att rikta en missnöjd befolknings uppmärksamhet mot baha’ierna och inte mot makthavarna."Och nu, under dagarna inför den stundande rättegången, finns tecken på att baha’ierna återigen utmålas som syndabockar." sade hon. "Istället för att ta ansvar för oroligheterna i landet, söker den iranska regeringen skuldbelägga andra, inklusive utländska makter, internationella organisationer, media, studenter, kvinnor och terrorister. Nu har även baha’ierna lagts till denna långa lista av påstådda förövare."Vi är särskilt oroade för att regeringen, eller ultrakonservativa falanger inom regeringen, kommer
utnyttja oroligheterna i Iran som en täckmantel för extrema åtgärder mot dessa oskyldigt fängslade individer. Denna oro fördjupades under söndagen" sa hon, "då myndigheterna arresterade 13 baha’ier i deras hem, förde dem till häktet, och försökte få dem att skriva under ett dokument om att de inte skulle delta i några framtida demonstrationer." / slut citat.

The President of the European Parliament: We received these days new worrying news from the Islamic Republic of Iran. Seven leaders of the Bahá’í religious communityhave been in prison since May 2008; in these 8 months they have been denied access to legal assistance.Now the seven leaders of the Baha’í religious community will be judged in a trial, without respect of the basic requirements of law. The Nobel laureate and Iranian lawyer Shirin Ebadi, who was ready to take the defense of the arrested leaders, has herself received death threats. The European Parliament demands of the Iranian authorities to urgently respect human rights and the rights of religious minorities and to rethink its charges against the seven leaders of Bahá’í - Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli and Vahid Tizfahm. These people were arrested only because of their Faith and should be immediately released." 18 Februari 2009

I mars 2008 kom UD med en text om Mänskliga rättigheter angående situationen i Iranföregående år. Man skrev att liiksom tidigare fortsätter myndigheterna att utsätta den religiösa minoriteten bahaier för omfattande förtryck. ...Bahaierna är den största icke-muslimska religiösa minoriteten i Iran med ett uppskattat antal på 300 000. De utsätts för svår politisk och religiös förföljelse i Iran. Förföljelsen och diskrimineringen är systematisk. Bahaierna är i flera fall rättslösa eftersom de inte erkänns som en religiös minoritet. ... Och i september 2008 var Sveriges officiella hållning att situationen för minoriteter, i synnerhet baha'ier, ytterligare hade förvärrats.

Samma år kom en resolution från FN, United Nations General Assembly resolution: ...To implement, inter alia, the 1996 report of the Special Rapporteur on religious intolerance,6 which recommended ways in which the Islamic Republic of
Iran could emancipate the Baha’i community...

Men vi har kunnat följa fler uttalande om förtrycket av Bahá'í och andra minoriteter i Iran.

Firdadusi brukar benämnsa som den störste episke poeten. Han skrev det persiska nationaleposet Shahnameh. Och Firdausi skriver något som lika väl skulle kunna författats idag.

"I trettio år genomgick jag mycket plåga och smärta, men jag skänkte persiskan ny styrka och nytt liv."