tisdag 12 januari 2010

Andersson (M) låter som ökända präster och mullor

När Magdalena Andersson pån Politkerbloggen.se anklagar socialdemokraterna och vår partiledare Mona Sahlin för att begå de sju dödssynderna förpassar hon samtidigt M-kvinnorna utanför den seriösa debatten.

Är det den svavelosande debatten inom högeralliansen som inspirerat Andersson. De sju dödssynderna är inte bara en filmsvit av Richard Hobert om någon PR-strateg, nu trodde det, utan främst ett katolskt begrepp. Men dödssynderna har än äldre rötter än Katekesen bakåt i historien.

Dödssynderna anses förebåda evig fördömelse. En evig fördömelse som leder till Helvetet. "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar"(Mt 25:41).

Andersson bjuder på en svavelosande predikan som inte står ökända präster och mullor efter.

Men nu lever vi i en sekulär stat där det är väljare i allmänna val som avgör politiken. Religion ska inte igen överordnas politiska beslut, staten är och ska förbli sekulär. Tron är en privatsak.

Men jag hoppas at detta kan vara en vändpunkt. Att vi framöver kan komma tillbaka till en situation där vi åter kan diskutera politik på ett sakligt och värdigt sätt med högerföreträdare.

Hittills har Statsminister Fredrik Reinfeldt och regeringen under bara tre år backat ur planerade direktsända debatter 50 gånger med oss i oppositionen. Detta är förödande för demokratin.

Att högeralliansen vägrade ta del i det demokratiska samtalet märkes under valrörelsen 2006 även i Jönköpings län. Att storstadsmedia i så stor utsträckning accepterat att dompteras av högerpolitiker är ett faktum men beklagligt i ett samhälle som sakna såväl censur som självcensur.

Till länets media har minst en högerpolitiker, Annie Johansson C krävt att få stå oemotsagd på tidningarnas debattsidor.

Och istället för att förklara sin politik så siktar högern in sig på karaktärsmord på vår partiledare.

För att anknyta till debatten kan jag tillkännage att Mona Sahlin förknippas med Kardinalsdygderna" med egenskaperna: Omdöme, Rättvisa, Måttfullhet och Styrka.

Men de tre teologiska dygderna tro hop och kärlek tillhör Mona Sahlin såväl som Magdalen Andersson privatliv. Men där sluter likheten mellan de båda kvinnorna.

Vår socialdemokraternas politik för jämställdhet har visat sig överlägsen M-kvinnornas.

Carina Hägg